Mike McSally,  July 10, 2015

Vind i seglen! När automatisering går överstyr – den okända kantringsrisken vid automatisk rekrytering

I takt med att en allt större del av vardagen sker automatiskt (bankärenden, inköp, förnyade läkemedelsrecept osv.) har även rekryteringen gått samma väg.

Onlineansökningar, jobbanslagstavlor och resurshanteringssystem har blivit mer regel än undantag. Kan du föreställa dig att förvärva din allra viktigaste tillgång (människorna) utan att ha haft någon mänsklig kontakt med dem? I praktiken är systemen utformade för att det ska gå till precis så.

Men effektiviseringen och automatiseringen får också konsekvenser.

För många CV:n

Idag kan en webbannons nå många fler potentiella sökande än svunna tiders platsannonser i tidningen.

Detta kan beskrivas som ett dubbeleggat svärd. Rekryterande chefer uppger att de ofta får 200 till 300 CV:n till en enda tjänst när de lägger ut en platsannons på nätet. Men som bekant är kvantitet inte detsamma som kvalitet. Många av de jobbsökande har inte den kompetens eller de kvalifikationer som krävs.

Otydliga jobbeskrivningar, okvalificerade sökande

Jobbeskrivningar av liknande tjänster hos olika företag kan skilja sig åt dramatiskt. Du upptäcker snabbt att det som verkar vara närmast identiska jobb hos olika företag presenteras med vitt skilda krav på färdigheter och kunskapsnivå.

Lägg sedan till det faktum att alla företag (liksom avdelningar inom ett företag) har en unik företagskultur, så inser du att det är knepigt att hitta den perfekta kandidaten enbart med utgångspunkt i jobbeskrivningen.

När jobbeskrivningen går snett

Många jobbeskrivningar är för allmänt hållna och lyckas inte ringa in de tre till fem centrala färdigheter som krävs för jobbet. Ibland ser de ut som en önskelista, där ribban är lagd så högt att ingen människa av kött och blod kan leva upp till kraven. En tydlig, konkret beskrivning hjälper jobbsökarna att bedöma om tjänsten stämmer in på deras egen kompetensuppsättning och personliga karriärmål.

Bristen på kontakt leder till slöseri med tid

Många företag använder automatiska resurshanteringssystem som förhindrar varje form av kontakt mellan rekryterande chefer och rekryterare. Det leder till att rekryterande chefer på svårtillgängliga företag får ägna mer tid åt att läsa CV:n eller intervjua okvalificerade jobbsökande.

Utebliven respons till jobbsökande

Eftersom företagen får in hundratals CV:n till varje ledig tjänst vare sig kan eller vill de flesta av dem ta kontakt med alla jobbsökande längre. Vissa av dem bekräftar inte ens att de har tagit emot en ansökan.  

Om ditt företag inte följer upp kontakten med jobbsökande kan det i förlängningen skada varumärket. Idag sker allting i sociala medier och en förfördelad jobbsökande klagar inte bara till nio kompisar om hur han har blivit behandlad – utan till 900!

Lyckligtvis verkar det som om pendeln är på väg tillbaka. Jag har talat med många företag som tidigare infört ett automatiskt system i förhoppningen om att det skulle lösa alla deras problem, skapa en rättvis spelplan och leda till ökad effektivitet. Sedan insåg de att investeringen ledde till sämre kvalitet i programmet och har nu genomfört förändringar som ska ge såväl jobbsökande som rekryterande chefer och rekryterare en mer positiv upplevelse.

Rekommendation

Det råder inga tvivel om att resurshanteringsverktyg får värdefulla effekter i form av ökad synlighet och effektivitet – i viss utsträckning. Numera kan företagen sätta sig in i kostnadsmönster, kontrollera regelefterlevnad och se hur stor andel av alla sökande som ligger inom det godtagbara löneintervallet. 

Det är dock viktigt att tänka på att rekrytering är en ofullständig vetenskap och begränsningar i den mänskliga kontakten kan ha oavsiktliga följder för effektiviteten och minska den rekryterande chefens tillfredsställelse.


comments powered by Disqus