slide 1


Mångfald

Vi omsätter detta i praktiken på följande sätt:

Arbetsplatsen

Vi främjar en inkluderande arbetsmiljö där alla får möjlighet att växa.

Personalstyrka

Vårt mål är att hitta och behålla kvalificerade medarbetare från många olika bakgrunder på alla nivåer inom organisationen.

Allegis Groups engagemang för mångfald och integration

Växa genom mångfald

Mångfald och gemenskap är viktiga delar i Allegis Groups företagskultur och affärsstrategi. Vårt mål är att locka till oss och behålla kompetenta medarbetare med många olika bakgrunder och att rekrytera människor från hela världen.

Vi främjar en inkluderande arbetsmiljö där alla får möjlighet att göra sitt yttersta för att bidra till företagets framgångar och var och en värdesätts för sina egna, unika färdigheter, erfarenheter och perspektiv.