Mike McSally,  July 24, 2015

Överdrivna CV:n kan enkelt upptäckas med rätt granskningsmetoder

Vissa sökande tar risken att överdriva i sitt CV för att sticka ut från mängden. Om man är uppmärksam som rekryterande chef kan de här lögnerna avslöjas – vilket i slutändan sparar företaget tid och pengar och skyddar dess goda namn.

Åka dit

I dagens affärsvärld är det vanligare än någonsin med överdrivna CV:n. Enligt en artikel i The Mirror från 2014 uppgav  63 procent av brittiska jobbsökande i en undersökning med 1 932 personer att de ljugit eller överdrivit i ett CV. Sexton procent hävdade till och med att de kunde tala ett främmande språk, utan någon som helst grund.

Av dem som upptäckte lögnen valde överväldigande 93 procent att inte anställa den sökande på grund av det. Och det är högst sannolikt att den som har blivit anställd och sedan åker dit för att ha ljugit i sitt CV går samma öde till mötes som Yahoos numera f.d. vd, Scott Thompson, som fick sparken.

Vanliga lögner

Forbes uppger att de vanligaste lögnerna och överdrifterna i ett CV är att

  • ljuga om att man har en examen
  • överdriva antal
  • uppge en för hög tidigare lön
  • trixa med datum
  • blåsa upp titlar.

Även om det är viktigt att undersöka och kontrollera den sökandes tekniska kompetens, är det också bra att se till att resten av CV:t stämmer.

De flesta företag har uttalade kärnvärderingar och har inte råd att sätta lögnare vid spakarna. Så hur gör vi för att avslöja fuskarna? Nästan alla företag kollar upp sökandes referenser innan de erbjuder dem ett jobb. Hur mycket tid, resurser och energi slösas bort under hela intervjuprocessen om man väljer att lägga bakgrundskontrollen sist?

Tankvärt

  • Om det stämmer att så många CV:n innehåller falska uppgifter, varför väljer man att ha CV:t som första steg i rekryteringsprocessen?
  • Hur säker är du på att dina rekryterare kontrollerar den sökandes kompetens och färdigheter före intervjun?
  • Hur effektiv är intervjuprocessen när det handlar om att gallra ut sökande som saknar tillräckliga meriter?
  • Har du kontrollerat hur effektiv intervjumetodiken är och samlar du in data för att bedöma hur ofta metodiken faktiskt används av linjecheferna?
  • På dagens marknad är det otroligt viktigt att passa in i företagskulturen. Hur säker är du på att intervjumetodiken stämmer överens med företagets kultur och värderingar?

I Scott Thompsons fall skyllde han ifrån sig på sin ///chefsrekryteringsbyrå///, som i sin tur gjorde honom till syndabock. I slutändan anser jag att det är av avgörande betydelse att en rekryterare kan lita på sina sökande. Och jag tycker att företag ska välja alla sina rekryteringspartner utifrån deras förmåga att vaska fram goda kandidater, som verkligen har de kvalifikationer som efterfrågas.

Och även om vare sig Scott Thompson eller hans rekryteringsbyrå ville ta på sig ansvaret för det inträffade, rekommenderar jag dig varmt att införa konkreta mekanismer för att kunna ställa dina rekryterare till svars för de kandidater de väljer ut till slutomgången.


comments powered by Disqus