slide 1


Vår historia

Allegis Group – historia och kultur

Så började det

År 1983 grundade vi ett företag som förenade bemannings- och konsulttjänster för timanställningar med förstklassig kundservice. Det ledde fram till att ett företag som hette Aerotek bildades för att erbjuda bemanningstjänster till flygbranschen, konstruktionsindustrin och den lätta industrin.

Längre fram växte Aerotek och fick ett moderbolag – Team Aerotek. Med tiden skulle detta byta namn till Allegis Group och bli moderbolag för flera operativa bolag.

Genom åren har företaget utvecklats från en nischad aktör som specialiserar sig på att hitta personal med specialkompetenser till ett globalt bemanningsföretag som erbjuder ett brett utbud av rekryteringslösningar.

En sak har dock inte ändrat sig: Än idag hjälper vi människor att förverkliga deras professionella drömmar och företag att lösa deras personalutmaningar.

En stödjande företagskultur

Det finns egentligen ingen bättre arbetsplats för dig som vill bygga upp din karriär i rekryteringsbranschen och verkligen känna att du uppnår något på jobbet. Allegis Groups företagskultur hjälper dig att utvecklas, finslipar din kompetens och gör dig väl rustad för framtida framgångar.  

Branschledande i över 30 år

1983

Aerotek grundades av kusinerna Stephen Bisciotti och Jim Davis i Maryland i USA. Företaget ägnade sig inledningsvis åt att sammanföra jobbsökande med tjänster inom flyget, konstruktion och lätt industri.

1984 – 1989

Aerotek, Inc. expanderade och flyttade till nya kontor i Orlando i Florida och Ft. Wayne i Indiana, båda två i USA. En ny enhet inom företaget bildades för att ta hand om IT-marknaden.

1990 – 1995

Aerotek förvärvade Onsite Companies och fick på så sätt möjlighet att expandera med enheter inom handel, miljö och energi. Datatjänstenheten utvecklades för att täcka de växande behoven på IT-marknaden. Allegis Groups första internationella verksamheter startades i England och i Kanada.

1996 – 2000

Datatjänstenheten bytte namn till TEKsystems. Team Aerotek blev moderbolag och bytte namn till Allegis Group ett år senare, medan övriga enheter förblev separata, operativa företag.

2001 – 2005

Allegis Group Services bildades för att erbjuda personalhanteringslösningar. Allegis Group förvärvade MarketSource och införde en ny enhet, Stephen James Associates.

2006 – 2010

Major, Lindsey & Africa förvärvades för att erbjuda sök- och bemanningstjänster till juristbranschen. Allegis Group förvärvade TVA Infotech i Indien och bildade ett samriskbolag i Kina under namnet Allegis-BN.

2011 – 2015

Allegis Group förvärvade Talent2Aston Carter och GettingHired.

Idag

Allegis Group är ett bolag värt över 90 miljarder svenska kronor och en global aktör med lokal service på plats tack vare närmare 500 regionala kontor över hela världen.