slide 1


Företagsansvar

Grundpelarna i vårt program för socialt företagsansvar

Människor

Vi för samman kompetenta människor med världens mest framgångsrika organisationer för att lyfta dagens globala arbetsstyrka.

Samhälle

Vi tror på att stötta de samhällen där vi lever och verkar. Samhällsengagemang är en viktig del i vår personliga utveckling och ger människor möjlighet att sprida kunskap och förståelse i samhället. 

Miljö

Vi är medvetna om att alla har inverkan på miljön och därför strävar vi efter att minska effekten och samtidigt utbilda och uppmuntra våra medarbetare att fatta miljömässigt ansvarsfulla beslut. 

Ledning och etik

Vi bedriver vår verksamhet enligt högsta tänkbara etiska principer och med utgångspunkt i våra gemensamma värderingar. Alla anställda ska följa en uppförandekod som hjälper dem att fatta hållbara beslut i olika situationer där företaget och vår verksamhet förekommer. 

  

Allegis Groups åtaganden inom socialt företagsansvar

Socialt företagsansvar påverkar vårt sätt att göra affärer och våra åtaganden är en viktig del av verksamhetens puls. Vi har som målsättning att handla ansvarsfullt, bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt och bidra positivt till de samhällen där vi lever och verkar.