slide 1


Diversiteit & inclusion

Deze missie voeren we uit door:

Werkplek

We stimuleren een open werkomgeving die iedereen de kans geeft zich te ontwikkelen.

Personeelsbestand

Op alle niveaus van onze organisatie zoeken en behouden we gekwalificeerd talent met uiteenlopende achtergronden.

De betrokkenheid van de Allegis Group

Omdat de Allegis Group het alleen maar waardeert dat er verschillen zijn, omdat we geloven dat die ons als organisatie sterker maken, zijn diversiteit en het besef dat niemand mag worden uitgesloten terug te vinden in elk aspect van onze bedrijfscultuur en strategie.
Wij willen bewust gekwalificeerde mensen met een diverse achtergrond in ons team hebben en houden. Dat doen we door een werkomgeving te creëren waarin iedereen met zijn speciale vaardigheden, ervaring en perspectieven goed tot zijn recht kan komen.