slide 1


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De vier pijlers van ons programma

Mensen

Wij koppelen getalenteerde individuen aan de meest succesvolle organisaties ter wereld en houden daarmee de mondiale arbeidsmarkt draaiende.

Gemeenschap

Wij geloven dat het goed is de gemeenschappen waarbinnen wij wonen en werken te ondersteunen. Betrokkenheid bij de gemeenschap is niet alleen een belangrijk onderdeel van persoonlijke ontwikkeling, waardoor mensen in staat worden gesteld bewustzijn en begrip binnen hun eigen gemeenschap te stimuleren. 

Milieu

In het besef dat wij allemaal bij wat we doen invloed hebben op het milieu, spannen we ons er ook voor in om onze voetafdruk te verkleinen. Dat doen we onder meer door onze medewerkers in staat te stellen, meer verantwoorde keuzes te maken als het gaat om het milieu. 

Ethisch ondernemen

In ons werk houden wij de hoogste ethische normen aan en baseren wij ons op de waarden die we met elkaar delen. Ook onze medewerkers zijn verplicht zich te houden aan een gedragscode die iedereen kan hanteren als leidraad voor het nemen van de juiste beslissingen in complexe situaties waarbij ons bedrijf en ons handelen in het geding zijn. 

  

De belofte van de Allegis Group

Dat wij als onderneming een maatschappelijke verantwoording hebben, is van invloed op de manier waarop we zaken doen en vormt integraal onderdeel van onze werkwijze. Wij vinden dat we ons verantwoord dienen op te stellen, dat we duurzaam moeten ondernemen en een positieve bijdrage moeten leveren aan de gemeenschappen waarbinnen we werken en wonen.