Vorige privacyverklaring website Allegis Group

Online privacyverklaring Allegis Group

Ingangsdatum: 1 maart 2016

Allegis Group, Inc. en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk de ¨Allegis Group¨, of ¨wij¨, ¨ons¨ en ¨onze¨) is er alles aan gelegen uw privacy te beschermen. We bieden u deze Privacyverklaring omdat wij willen dat u weet hoe wij informatie over u en de keuzes die voor u beschikbaar zijn, kunnen verzamelen, gebruiken en delen. Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neemt u dan contact met ons op, de contactgegevens vindt u hieronder.

Wanneer is deze Privcayverklaring van toepassing

Deze Privacyverklaring is van toepassing elke keer dat we persoonlijke informatie van of over u verzamelen, via onze website(s) of tijdens het verstrekken van andere diensten aan u. Sommige van onze websites en services hebben mogelijk hun eigen Privacyverklaring en waar dit het geval is, geldt die Privacyverklaring in plaats van deze. 

 

Terug naar boven

Wat staat er in deze Online privacyverklaring?

Klik op een link om naar een specifiek onderwerp te gaan: 

Het verzamelen van persoonlijke informatie
Het gebruik van persoonlijke informatie
Cookies en online volgen
Het delen van uw persoonlijke informatie binnen Allegis
Het delen van uw persoonlijke informatie met derden
Internationale gegevensuitwisseling
Safe Harbor Framework
Uw rechten
Privacy van kinderen
Links naar andere sites en openbare forums
Contact opnemen
Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Het verzamelen van persoonlijke informatie

Allegis Group verzamelt en bewaart persoonlijke informatie van de volgende groepen personen:

 • Bezoekers: personen (zoals u) die gebruikmaken maken van onze website(s) of services, zodat wij hen de website(s) en services kunnen bieden die zij nodig hebben;
 • Werknemers: Personen die wij mogelijk in dienst nemen of permanent of tijdelijk plaatsen bij klanten van de Allegis Group, en huidige en voormalige werknemers (inclusief uitzendkrachten en andere niet-werknemers) van Allegis Group;
 • Klanten en aanbieders: personen die in dienst zijn bij onze klanten of aanbieders waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

We verzamelen de volgende soorten informatie:

 • Informatie die ons vrijwillig is verstrekt: Allegis Group verzamelt persoonlijke informatie die vrijwillig is verstrekt door personen die een account voor de Allegis Group vacaturesite hebben aangemaakt of voor een andere website van de Allegis Group die personen de mogelijkheid biedt een account aan te maken of op andere wijze gegevens te verzenden. Dit is gewoonlijk met het doel om te zoeken naar de mogelijkheden voor tijdelijk of vast werk, door zijn of haar cv in te zenden om te worden opgenomen in een Allegis Group database of door te reageren op een specifieke vacature.
 • Informatie die we automatisch verzamelen We verzamelen automatisch bepaalde technische informatie van bezoekers aan onze website(s), zoals het Internet protocol (IP)-adres van hun computer, hun login-gegevens, browsertype en versie, tijdzone-instelling, browser plug-in-types en versies, besturingssysteem en platforms. Ook is het mogelijk dat we bepaalde informatie over hun bezoek aan onze website(s) verzamelen, zoals opgetreden download-fouten en de bezoektijd aan bepaalde pagina´s.
 • Informatie die wij ontvangen uit andere bronnen. We kunnen informatie ontvangen over onze bezoekers, werknemers, klanten en leveranciers van derde partijen (waaronder, bijvoorbeeld, onze zakenpartners, onderaannemers in technische services, betaal- en afleverservices, aanbieders van analyses en aanbieders van onderzoeksinformatie en achtergrondonderzoek). Bijvoorbeeld, als u werkt voor een Allegis-klant kan die ons doorgeven hoeveel uur u heeft gewerkt, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u overeenkomstig wordt betaald.

In verband met de services die wij leveren kan er bepaalde informatie aan u worden gevraagd die in sommige landen als "gevoelig" wordt beschouwd. Tenzij toegestaan of vereist door toepasselijk recht zal Allegis Group geen gevoelige persoonlijke informatie over u verzamelen en gebruiken (inclusief, bijvoorbeeld, ras of etnische afstamming, politieke standpunten, godsdienstige of soortgelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, fysieke of geestelijke gezondheid, seksuele geaardheid, of over strafbare feiten, of rechtsvervolging voor strafbare feiten, die zijn gepleegd of zouden zijn gepleegd door die persoon, de uitspraken gedaan in zulke processen of het vonnis van enige rechtbank in zulke processen) zonder uw uitdrukkelijke toestemming.  


Het gebruik van persoonlijke informatie

De informatie die Allegis Group verzamelt, wordt alleen gebruikt zoals beschreven in deze Privacyverklaring en/of op de manier die we aangeven op het moment dat we om gegevens vragen. Voor het overgrote deel verzamelt Allegis Group persoonlijke informatie om effectief te kunnen werken en toepasselijke wetten en overheidsregels te kunnen naleven (bijvoorbeeld met betrekking tot arbeid, belasting en verzekeringen). We gebruiken uw persoonlijke informatie ook om u toegang te kunnen geven tot onze website(s) en diensten. Zonder uw toestemming zullen we later de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt gebruikt niet wijzigen.

Uw persoonlijke informatie kan onder andere worden gebruikt om:

 • Van u ontvangen communicatie te beantwoorden;

 • Te voldoen aan vereisten op HR-gebied;
 • Te voldoen aan toepasselijke wetten en overheidsvoorschriften;
 • Klanten en werknemers te ondersteunen bij wervingsvragen;
 • Het zoeken naar functies te ondersteunen en klanten en werkzoekenden te helpen een passende functiematch te vinden;
 • Informatie over uw wervings- of andere voorkeuren op te slaan;
 • Het aantal gebruikers en het gebruik van onze website(s) te meten, zodat we de brandbreedte en capaciteit kunnen plannen;
 • U te herkennen bij een herhaalbezoek aan onze website(s) of service;
 • Informatie te verstrekken over goederen en services die u aanvraagt of waarin u mogelijk geïnteresseerd bent;
 • U e-mails en andere communicatie over marketing, advertenties en promoties van Allegis Group te sturen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren;
 • U e-mails en andere communicatie te sturen over vacatures waarvan wij denken dat ze bij uw profiel passen, en om u op de hoogte te brengen van evenementen, onderzoeken, workshops and trainingssessies van Allegis Group; en 
 • U op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze website(s) of services.

Het is ook mogelijk dat we de persoonlijke informatie die we ontvangen gebruiken voor het creëren van geanonimiseerde verzamelstatistieken die de identiteit van personen niet onthullen.

Cookies en online volgen

Websites van de Allegis Group gebruiken "cookies" en vergelijkbare technieken (zoals webbugs) voor het personaliseren van uw online ervaring en voor analytische doeleinden.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op de vaste schijf van uw computer wordt geplaatst als u bepaalde websites bezoekt. Een cookiebestand kan informatie, zoals een gebruikers-id, bevatten aan de hand waarvan kan worden gevolgd welke pagina's u hebt bezocht.

Een webbug is een afbeelding op een webpagina of in een e-mail waarmee informatie wordt verzameld over de computers die zijn gebruikt om de webpagina of e-mail te bekijken. Een webbug kan het IP-adres van je computer en het tijdstip waarop je de website of e-mail hebt bekeken, verzamelen.

Sommige delen van Allegis Group-websites gebruiken cookies en webbugs om patronen in het gebruikersverkeer te volgen op Allegis Group-sites. Allegis Group doet dit om na te gaan hoe nuttig de informatie op onze websites voor onze gebruikers is en hoe effectief onze navigatiestructuur is voor gebruikers die op zoek zijn naar die informatie.

Als u geen cookies of webbugs wilt ontvangen van onze website, kunt u uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt, zodat u cookies of webbugs kunt weigeren.

U kunt ook alle cookies en webbugs weigeren door ze uit te schakelen in uw browser. In dat geval kunt echter wellicht niet ten volle profiteren van de Allegis Group-websites. Voor veel delen van Allegis Group-websites hoeft u voor gebruik en navigatie geen cookies te hebben ingeschakeld. Alleen vereisen bepaalde webpagina's van Allegis Group een gebruikersnaam en wachtwoord.

Op de volgende websites kunt u informatie vinden over populaire browsers en de manier waarop u uw cookie-instellingen aanpast:

Microsoft Internet Explorer:http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

Mozilla Firefox:http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html

Google Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416

Apple Safari: Blokkeert standaard cookies en accepteert alleen cookies van uw huidige domein. Om dit te wijzigen, klikt u op Safari, Voorkeuren en Beveiliging en kiest u uw voorkeursinstellingen.

Meer informatie over de types cookies die worden gebruikt op de websites van de Allegis Group kunt u vinden in onze cookie-verklaring die u kunt vinden op al onze websites.

Cookies en online volgen

Terug naar boven

Het delen van uw persoonlijke informatie binnen Allegis

Allegis Group kan uw persoonlijke informatie delen met elk lid van de Allegis Group van bedrijven om deze te gebruiken conform deze privacyverklaring. Dit omvat onze dochtermaatschappijen, affiliaties en onze topholding.

Dit delen van persoonlijke gegevens met Allegis Group affiliaties kan betekenen dat persoonlijke informatie die is verzameld door bepaalde Allegis Group-websites wordt gecombineerd met informatie die onafhankelijk hiervan is verzameld op andere Allegis Group-websites en bewaard in een of meer databases die door Allegis Group, inclusief al zijn affiliaties, kunnen worden gebruikt. Deze gecombineerde informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring.

Terug naar boven

Het delen van uw persoonlijke informatie met derden

Allegis Group-bedrijven kunnen de informatie internationaal gebruiken bij de verwerking van verzoeken door potentiële klanten of potentiële werkgevers van werknemers onder contract of van tijdelijke werknemers. Allegis Group kan persoonlijke informatie over u verstrekken aan potentiële werkgevers (directe plaatsing) of potentiële klanten als u een werknemer op contractbasis bent die we willen toewijzen aan een klant.

Mogelijk geven we, indien wij dat nodig achten, uw persoonlijke informatie en andere gerelateerde informatie door als reactie op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of rechtszaken. We kunnen ook uw persoonlijke informatie verstrekken aan derden ter bepaling of uitoefening van onze wettelijke rechten of ter verdediging tegen juridische claims.

We maken gebruik van derden als serviceproviders om ons te helpen bij het realiseren van onze website(s) en dienstverlening, waaronder het ondersteunen op het gebied van werving en het beoordelen van reacties op personeelsadvertenties, het beheren van cv-gegevens, IT-platformbeheer of ondersteunende services, infrastructuur- en applicatieservices, marketing, data-analyse, drugs- en achtergrondonderzoek, salarisverwerking en ziekteverzekeringen. Voor het leveren van deze diensten namens de Allegis Group kan het nodig zijn dat wij deze derde partijen toegang geven tot uw persoonlijke informatie.

We leveren deze derde partijen alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke informatie die nodig is voor de dienstverlening namens ons, onder strikte contractvoorwaarden die vereisen dat zij de veiligheid en vertrouwelijkheid behouden van alle persoonlijke informatie waartoe zij toegang hebben.

In bepaalde omstandigheden kan Allegis Group besluiten bedrijven te verkopen, kopen, over te nemen of anderszins te reorganiseren, of dit nu om strategische redenen of om andere zakelijke redenen gebeurt. Een dergelijke transactie kan, in overeenstemming met het toepasselijk recht, betekenen dat we persoonlijke informatie verstrekken aan gegadigden of daadwerkelijke kopers of deze ontvangen van verkopende partijen. Het is het beleid van Allegis Group om bij dergelijke transacties de informatie op de juiste wijze te beschermen.

We kunnen persoonlijke informatie en andere aanvullende informatie waarover we kunnen beschikken, verzamelen en wellicht delen voor onderzoek, preventie of gerechtelijke stappen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedens van fraude, situaties waarbij sprake is van mogelijk gevaar voor de fysieke veiligheid van wie dan ook, schendingen van de gebruiksvoorwaarden van Allegis Group, of voor andere wettelijk voorgeschreven doeleinden.


Terug naar boven

Internationale gegevensuitwisseling

Allegis Group kan, als wereldwijd bedrijf, persoonlijke informatie doorgeven aan Allegis Group-onderdelen en derde partijen in andere landen dan het land van uw verblijf. Deze landen hebben mogelijk niet zulke uitgebreide wetten inzake gegevensbescherming als het land van uw verblijf; maar het verzamelen, de opslag en het gebruik van uw persoonlijke informatie zal te allen tijde blijven gaan zoals vastgelegd in deze Privacyverklaring.

Terug naar boven

Safe Harbor Framework

Wij voldoen aan het U.S.-EU Safe Harbor Framework en het U.S.-Swiss Safe Harbor Framework zoals vastgelegd door het Amerikaanse ministerie van handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit lidstaten van de Europese Unie en uit Zwitserland.

Voor het verwerken van persoonlijke informatie voldoen we aan de volgende Safe Harbor Principles, zoals meer specifiek beschreven in deze Privacyverklaring: Kennisgeving, Keuze, Doorgeven (aan derde partijen), Veiligheid, Data-integriteit, Toegang en Handhaving (inclusief verificatie). Meer informatie over het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse ministerie van handel vindt u op http://www.export.gov/safeharbor/.

Conform de U.S.-EU Safe Harbor Principles en de U.S.-Swiss Safe Harbor Principles zeggen we bovendien toe om niet-opgeloste klachten over privacy te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor geschillenbeslechting, de BBB EU Safe Harbor, uitgevoerd door de Council of Better Business Bureaus. Indien u niet binnen een redelijke termijn bevestiging hebt ontvangen van uw klacht of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, ga dan naar de website van BBB EU Safe Harbor www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints voor meer informatie of om een klacht in te dienen.

Terug naar boven

Uw rechten

U hebt het recht toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie. Houd er rekening mee dat er kosten verbonden kunnen zijn aan toegang zoals aangegeven in toepasselijk recht.

Bovendien kunt u ons vragen om de persoonlijke informatie die we over u bewaren te corrigeren, actualiseren, verwijderen of blokkeren, met name als de informatie incompleet of niet juist is. Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie juist, compleet en actueel is. Daarom verzoeken wij u om Allegis Group te informeren indien uw persoonlijke informatie wijzigt.

Indien dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren kunnen wij u periodiek benaderen via e-mail met promoties of services die u mogelijk interesseren, zoals vacatures in onze database die aansluiten op uw selectiecriteria. Elk bericht bevat instructies hoe u zich kunt uitschrijven voor vergelijkbare e-mails. Op de plaats op onze websites waar we u om persoonlijke informatie vragen, kunt u ook aangeven welke communicatie u wilt ontvangen.

Terug naar boven

Privacy van kinderen

Deze site is niet bedoeld voor gebruik door kinderen die jonger zijn dan 13. Allegis Group verzamelt willens en wetens geen persoonlijke informatie van kinderen die jonger zijn dan 13. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind dat jonger is dan 13, verwijderen we deze gegevens uit onze systemen.

Terug naar boven


Links naar overige sites en openbare forms

Websites van Allegis Group kunnen voor uw gemak en informatie links bevatten naar andere sites. Als u deze links gebruikt, verlaat u de website van Allegis Group. Allegis Group heeft geen zeggenschap over deze sites of hun privacybeleid, dat kan afwijken van dat van Allegis Group. Allegis Group is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van andere websites dan die van de Allegis Group-bedrijven. De persoonlijke gegevens die u besluit te verstrekken of die worden verzameld door deze derden vallen niet onder deze Privacyverklaring. We raden u aan het privacybeleid van elk bedrijf te lezen voordat u persoonlijke informatie verstrekt.

Allegis Group kan prikborden, nieuwsgroepen en/of openbare forums beschikbaar stellen aan gebruikers van zijn websites. Alle informatie die u hierop verstrekt, wordt openbaar en is toegankelijk voor derden. Denk daarom goed na voordat u besluit persoonlijke informatie te onthullen op deze forums.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of als u de informatie die wij over u bewaren wilt inzien, neem dan contact op met:

Allegis Group, Inc.
7301 Parkway Drive, 5th Floor
Hanover, MD 21076 V.S.
ATTN: Privacy Officer

privacyofficer@allegisgroup.com

Voor burgers in de EU:

Allegis Group, Limited
c/o Legal Department
OTV House East Wing
Wokingham Road
Bracknell
Berkshire
RG42 ING
ATTN: Legal Team
privacyofficerEU@allegisgroup.uk.co

Terug naar boven

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Als we onze Privacyverklaring wijzigen, publiceren we de gewijzigde Privacyverklaring hier, met de bijgewerkte wijzigingsdatum. Als het om significante wijzigingen in onze Privacyverklaring gaat, is het mogelijk dat we u hiervan ook op een andere manier op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via e-mail of een bericht op onze homepage. Klik hier om de vorige versie van het privacybeleid te bekijken. W zullen de "Ingangsdatum" boven aan deze pagina actualiseren om aan te geven dat op die datum wijzigingen doorgevoerd worden.


Terug naar boven

© Allegis Group, Inc., 2016. Alle rechten voorbehouden.