Online privacyverklaring Allegis Group

Ingangsdatum: 4 mei 2018

Allegis Group en de organisaties in de groep, klik hier, (gezamenlijk, 'Allegis Group', of 'wij') doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze online privacyverklaring ('Verklaring') leggen we u uit welke informatie we over u kunnen verzamelen, gebruiken, delen en opslaan en welke keuzes en rechten u heeft.  Heeft u vragen over deze Verklaring, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder 'Contact met ons opnemen'.

We participeren in en voldoen aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework onder toezicht van het ministerie van Handel van de VS met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die zijn overgedragen van respectievelijk de EER-landen (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Hieronder kunt u meer vinden over onze Privacy Shield-verplichtingen, klik hier.

Over Allegis Group

Allegis Group gaat wereldwijd partnerschappen aan met organisaties om het aantrekken en behouden van talent te optimaliseren. We werken samen met klanten aan het realiseren van hun talentstrategieën en bedrijfsdoelen en we helpen potentiële kandidaten hun carrièreambities waar te maken.  

Onze services omvatten:

 • Staffing en recruitment services voor technische, professionele en industriële posities via Aerotek en managed engineering services via EASi.
 • Staffing en recruitment services voor risico en compliance, operations, bedrijfs- en organisatieverandering, financiën en managementadviesfuncties via Aston Carter.
 • Services voor legal search, recruitment en flexibele personeelsbestanden voor advocaten en juridische professionals via Major, Lindsey & Africa en MLA-Solutions Practice Group.
 • Executive search-services voor een hele organisatie, inclusief raad van bestuur, C-suite, uitvoerende en senior VP's via Allegis Partners.
 • Een online vacaturesite en informatiebron voor werkzoekenden met een handicap en inhurende werkgevers in de VS via Getting Hired.
 • IT-personeel en consultingoplossingen, IT-talentmanagementexpertise, evenals beheerde, projectmatige en uitbestede IT-services via TEKsystems en TEKsystems Global Services.
 • Een bewezen alternatief voor het uitbesteden van de verkoop, met klantspecifieke verkoopoplossingen voor retail- en B2B-klanten via MarketSource.
 • Oplossingen voor beheer van het vaste en tijdelijke personeelsbestand, talentadviesdiensten en RPO (Recruitment Process Outsourcing) via Allegis Global Solutions.

Wanneer is deze Verklaring van toepassing?

'Persoonlijke informatie' bestaat uit informatie die u direct of indirect kan identificeren.

Deze Verklaring is van toepassing op het verzamelen, gebruiken en het doorgeven door ons van uw persoonlijke gegevens:

(i) via onze website(s) en gerelateerde applicaties en content die linken of verwijzen naar deze Verklaring (inclusief de Allegis Group-websites die hier worden vermeld: Allegis Group-websites); en Allegis computer- of mobiele softwareapplicaties ('apps') en inhoud die aan u beschikbaar is gesteld) (gezamenlijk de 'Sites');

(ii) in verband met een van onze evenementen of verkoop-, marketing-, reclame- en rekruteringsactiviteiten, of voor het leveren van andere diensten van Allegis Group aan u (gezamenlijk met de Sites de 'Allegis Services'); en

(iii) wanneer wij gebruikmaken van uw diensten.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de handelwijzen van derden waarvan Allegis Group geen eigenaar is of waarover Allegis Group geen zeggenschap heeft.

Terug naar boven

Wat vindt u in deze Verklaring?

Klik op de links hieronder om direct naar een specifiek onderdeel te gaan:

Het verzamelen van persoonlijke informatie
Het gebruik van persoonlijke informatie
Cookies en online volgen
Het delen van uw persoonlijke informatie binnen Allegis
Het delen van uw persoonlijke informatie met derde partijen
De juridische basis voor het verwerken van persoonlijke informatie (alleen EER-gebruikers)
Internationale gegevensoverdracht
EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Framework
Uw privacyrechten
Uw keuzes
De beveiliging van uw persoonlijke informatie
Het bewaren van gegevens
De privacy van kinderen
Links naar andere sites en openbare forums
Contact met ons opnemen
Wijzigingen in deze Verklaring?
Aanvullende verklaringen
Aanvullende informatie die van toepassing is op MarketSource-klanten

Het verzamelen van persoonlijke informatie

Allegis Group verzamelt en beheert persoonlijke informatie van de volgende categorieën personen:

 • Bezoekers: personen die onze site(s) of andere services van Allegis bezoeken of gebruiken, zodat wij hen kunnen voorzien van de site(s) of services van Allegis die zij nodig hebben;
 • Werkzoekenden: personen die solliciteren naar vacatures bij Allegis Group om onze interne functies te vervullen, of als onderdeel van onze staffing en recruitment services, of bij klanten van Allegis Group via onze zoek-, personeelsbeheer- of talentenadviesdiensten (of deze sollicitaties nu online of offline worden gedaan);
 • Klanten, verkopers, serviceproviders en andere leveranciers: werknemers, vertegenwoordigers en/of agenten van onze klanten, serviceproviders, verkopers en andere leveranciers waarmee wij een zakelijke relatie hebben en/of die wij namens onze klanten beheren.
 • Referenties en anderen die adviseren over de geschiktheid van werkzoekenden voor bepaalde functies.

Als u persoonlijke informatie met betrekking tot andere personen aan ons of aan onze serviceproviders in verband met de Allegis services verstrekt, bevestigt u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en ons toe te staan om de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Verklaring.

We verzamelen onder andere de volgende soorten informatie:

 • Aan ons verstrekte informatie: Allegis Group verzamelt persoonlijke gegevens die personen via Allegis Services aan ons verstrekken; wanneer zij een van onze Sites bezoeken, op onze forums of blogs posten, zich aanmelden voor een Allegis-account om toegang te krijgen tot bepaalde Allegis Services (zoals een Allegis Group-jobboard of onze Communities Site), of wanneer zij zich abonneren op onze marketing, zich registreren voor een Allegis Group-evenement of -webinar, of anderszins contact met ons opnemen.   We kunnen ook offline persoonlijke informatie verzamelen, bijvoorbeeld wanneer personen ons informatie verstrekken via de telefoon of in persoon tijdens een evenement of op een van onze recruitmentkantoren.

We kunnen onder andere de volgende persoonlijke informatie verzamelen:

 • contactinformatie (zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u zich op onze Sites registreert;
 • persoonlijke informatie als functietitel, afdeling of taken;
 • informatie die u ons verstrekt over anderen waarvan u wilt dat wij er contact mee zoeken (bijvoorbeeld referenties) of informatie over uw contacten in geval van nood;
 • resumé- of cv-informatie, zoals werk- en opleidingshistorie, taalvaardigheden, informatie over veiligheidsonderzoeken en andere werkgerelateerde vaardigheden, prijzen en onderscheidingen, lidmaatschap van clubs en organisaties, persoonlijke interesses en activiteiten, en informatie over uw carrièrewensen en andere kwalificaties voor of wensen met betrekking tot toekomstige werkgelegenheidskansen, waaronder informatie over de gewenste beloning en voorwaarden; en
 • burgerschap en status van de werkvergunning.

Wanneer wij u om informatie vragen, zullen wij u voorafgaand aan het verzamelen laten weten of de verstrekking van de door ons gevraagde persoonlijke informatie door werkgevers vereist is in verband met een arbeidsrelatie of door de wet, of dat de informatie op vrijwillige basis kan worden verstrekt, en de gevolgen van het niet verstrekken van de informatie.

 • Informatie die we automatisch verzamelen: We verzamelen automatisch bepaalde technische informatie van bezoekers van onze site(s), zoals het internetprotocol (IP)-adres van hun apparaat, hun inloggegevens, apparaattype en unieke identificatienummers, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplug-in-typen en -versies, besturingssysteem en platforms.  We kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen over het bezoek aan onze site(s), zoals downloadfouten die optraden en de duur van het bezoek aan bepaalde pagina's. Wanneer u Allegis Group-apps downloadt, installeert of gebruikt, kunnen wij en onze serviceproviders bepaalde apparaatgerelateerde informatie (zoals het type en unieke ID van het apparaat) en bepaalde app-gebruiksgegevens (zoals de datum en tijd dat de app op uw apparaat toegang heeft tot onze servers en welke informatie en bestanden zijn gedownload naar de app op basis van uw apparaat-ID) volgen en verzamelen.
 • Informatie die we verkrijgen van andere bronnen of van derden: We kunnen informatie ontvangen over onze bezoekers, werkzoekenden, klanten en leveranciers van externe partners (zoals aanbieders van achtergrondcontroles) of andere externe bronnen (zoals informatie van publiekelijk beschikbare sites (zoals Monster.com, CareerBuilder.com of LinkedIn) of externe referenties van werkzoekenden.  
 • U kunt er ook voor kiezen om ons toegang te geven tot bepaalde persoonlijke informatie die is opgeslagen door derden, zoals sociale-mediasites.  Als u bijvoorbeeld een account aanmaakt om toegang te krijgen tot sommige van onze sites (zoals de Communities-site), dan kunt u ervoor kiezen om uw LinkedIn-basisprofielgegevens (zoals uw naam, ervaring, locatie, foto en contactgegevens) te importeren. Door Allegis Group toestemming te geven om toegang te krijgen tot deze informatie, deze te verzamelen, op te slaan en te gebruiken, in overeenstemming met deze Privacyverklaring, zal Allegis Group alleen de legitieme belangen nastreven die hieronder worden uiteengezet onder Het gebruik van persoonlijke informatie.
 • We verzamelen openbaar beschikbare informatie van vacaturebanken of professionele sociale media-websites waar carrièregegevens beschikbaar worden gesteld door personen en kunnen worden bekeken door recruiters.

Gevoelige persoonlijke informatie: In verband met de verschillende diensten die wij leveren, of als u solliciteert voor een vacature bij ons of een van onze klanten, kan u om persoonlijke informatie worden gevraagd die door sommige landen wordt gezien als gevoelige persoonlijke informatie. Gevoelige persoonlijke informatie omvat bijvoorbeeld door de overheid toegekende identificatienummers (zoals nationale verzekeringsnummers), informatie met betrekking tot iemands ras of etnische afstamming, politieke opvattingen of religieuze of filosofische overtuigingen, fysieke of geestelijke gezondheid of aandoening, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens en daarmee verband houdende rechtszaken, of de verwerking van biometrische gegevens met het doel een persoon te kunnen identificeren.  Het omvat ook informatie over de strafbare feiten of veroordelingen van een persoon, evenals alle andere informatie die volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming als gevoelig wordt beschouwd (gezamenlijk 'Gevoelige persoonlijke informatie').

 • Hoewel we ernaar streven om de hoeveelheid Gevoelige persoonlijke informatie die we verwerken tot een minimum te beperken, kunnen we dergelijke informatie in bepaalde omstandigheden verwerken, indien wettelijk verplicht of toegestaan om dit te doen (bijvoorbeeld informatie over uw ras/etnische afkomst, geslacht en handicaps voor controle op gelijke kansen of programma's voor positieve actie), of waar het nodig is om u een dienst te verlenen, of als we een strafrechtelijk achtergrondonderzoek, een drugs/alcoholtest of tests op arbeidsgeschiktheid moeten uitvoeren.  Indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw gevoelige persoonlijke gegevens.

Terug naar boven

Het gebruik van persoonlijke informatie

De persoonlijke gegevens die Allegis Group verzamelt, zullen alleen worden gebruikt zoals beschreven in deze Verklaring en/of op de manier die we aangeven op het moment van verzamelen.  Voor het grootste deel verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens voor het effectief verlenen en verbeteren van Allegis Services (zoals onze Sites en gerelateerde staffing en recruitment services, of zoek-, personeelsbeheer- of talentadviesdiensten)  en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving (zoals  het voldoen aan verplichte arbeids-, belasting- en verzekeringseisen).

Meer in het bijzonder kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor het leveren en administreren van de Allegis Services en voor interne werkzaamheden (bijvoorbeeld probleemoplossing, gegevensanalyse, statistische en onderzoeksdoeleinden);
 • Het beschermen van Allegis Services (bijvoorbeeld fraudebestrijding en -preventie);
 • Het reageren op uw berichten;
 • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en overheidsvoorschriften;
 • Om aan uw behoeften als werkzoekende te voldoen;
 • Het aantal gebruikers en het gebruik van de Site(s) meten, zodat we de bandbreedte en capaciteit van de Site dienovereenkomstig kunnen plannen;
 • U herkennen wanneer u terugkeert als bezoeker van onze Site(s) of andere online Allegis Services;
 • Het bieden van informatie over goederen en services waarom u hebt gevraagd;
 • U e-mails en andere reclamemededelingen over de marketing, reclame en promoties van Allegis Group te kunnen zenden volgens uw marketingvoorkeuren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketing (zie 'Uw keuzes' hieronder);
 • Voor onze zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, audits, fraudebestrijding en -preventie, het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen, het verbeteren of aanpassen van onze websites, producten en diensten en het uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten; en
 • U op de hoogte brengen van wijzigingen in onze Site(s) en andere Allegis Services.

Persoonlijke informatie die online wordt verzameld via de Allegis Services kan worden aangevuld met informatie die u ons verstrekt via andere Allegis Group Services of via andere online en offline bronnen (zoals recruitmentbeurzen, sociale-mediaplatforms (zoals LinkedIn), beurzen of andere evenementen) en andere methoden voor het verkrijgen van gegevens (zoals spot-tags, tracking en cookies zoals hieronder vermeld).

We kunnen de persoonlijke gegevens die we ontvangen ook gebruiken voor het creëren van geanonimiseerde en geaggregeerde statistieken die de specifieke identiteit van personen niet onthullen.

In de meeste gevallen zal Allegis Group persoonsgegevens verwerken voor diverse zakelijke doeleinden die in ons legitiem belang zijn (bijvoorbeeld voor de bedrijfsuitoefening en om u de diensten te bieden die u wilt), om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals hierboven beschreven). In sommige gevallen zal Allegis Group echter, en altijd wanneer dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist, uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens (met inbegrip van eventuele Gevoelige persoonlijke informatie) te verwerken.

Terug naar boven

Cookies en online volgen

Websites van Allegis Group gebruiken 'cookies' en soortgelijke technologieën (zoals webbugs) om uw online ervaring te kunnen personaliseren en voor analytische doeleinden.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst bij het bezoek van bepaalde websites.  Een cookiebestand kan informatie bevatten zoals een gebruikers-ID waarmee de site bijhoudt welke pagina's u hebt bezocht.

Een webbug is een grafische afbeelding op een webpagina of e-mail die informatie verzamelt over de computers die worden gebruikt om de webpagina of e-mail te bekijken.  Een webbug kan het IP-adres van uw computer en het tijdstip waarop u de website of e-mail hebt bekeken, verzamelen.

Sommige delen van de Allegis Group-websites gebruiken cookies en webbugs om patronen van gebruikersverkeer op de Allegis Group-sites bij te houden.  De Allegis Group doet dit om te kunnen bepalen of de informatie op onze websites nuttig is voor de gebruikers en hoe effectief de navigatiestructuur is om gebruikers te helpen die informatie te bereiken.

Als u tijdens het surfen op onze website liever geen cookies of webbugs ontvangt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u waarschuwt voordat cookies of webbugs worden geaccepteerd en dat u deze kunt weigeren wanneer uw browser u waarschuwt voor hun aanwezigheid. 

U kunt ook alle cookies en webbugs weigeren door ze uit te schakelen in uw browser. In dat geval kunt u mogelijk niet ten volle profiteren van de websites van Allegis Group.  U hoeft cookies niet aan te zetten om door grote delen van de websites van Allegis Group te kunnen navigeren en deze te gebruiken, maar voor bepaalde websites van Allegis Group zijn een login-ID en wachtwoord vereist.

Informatie over populaire browsers en hoe u uw cookie-voorkeuren kunt aanpassen, vindt u op de volgende websites:

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416

Apple Safari: Blokkeert standaard cookies en accepteert alleen cookies van uw huidige domein. Klik op Safari, Voorkeuren (Preferences), Beveiliging (Security) en kies uw voorkeuren (preferences) om dit te wijzigen.

Voor meer informatie over de soorten cookies die op de websites van Allegis Group worden gebruikt, raadpleegt u onze Cookieverklaring, die op elk van onze websites te vinden is [link].

Terug naar boven

Het delen van uw persoonlijke informatie binnen Allegis

Allegis Group kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elke gelieerde organisatie binnen Allegis Group voor gebruik in overeenstemming met deze Privacyverklaring.  Dit houdt in, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en onze uiteindelijke holdingmaatschappij.

Dit delen van persoonlijke informatie met Allegis Group Affiliates kan inhouden dat de persoonlijke informatie die door bepaalde websites van Allegis Group wordt verzameld, wordt gecombineerd met informatie die onafhankelijk wordt verzameld op andere websites van Allegis Group evenals met informatie die offline wordt verzameld, in een of meer databases die bruikbaar zijn voor Allegis Group, inclusief alle Allegis Group Affiliates.  Ook hier geldt dat deze gecombineerde informatie alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden die in deze Privacykverklaring worden vermeld.

Terug naar boven

Het delen van uw persoonlijke informatie met derde partijen

Allegis Group kan persoonlijke informatie over u delen en doorgeven aan de volgende soorten derde partijen en in de volgende omstandigheden:

 • Potentiële werkgevers of potentiële klanten – Met het doel Allegis Services te leveren (zoals staffing en recruitment services of zoek-, personeelsbeheer- of talentadviesdiensten) kunnen we uw persoonlijke informatie delen als u een werk zoekt bij een klant.

  In verband met het bovenstaande kan het nodig zijn dat wij bepaalde gegevens over uw vorige dienstbetrekking (zoals uw cv en de bijbehorende informatie of, voor zover wettelijk toegestaan, de resultaten van strafrechtelijke achtergrondcontroles of andere specifieke personeelsgegevens zoals BSN) doorgeven aan die klant of andere serviceproviders of agenten die namens ons optreden om de potentiële plaatsing of dienstbetrekking mogelijk te maken. Afhankelijk van de mate waarin u in dienst bent van een klant van Allegis Group via onze zoek-, personeelsbeheer- of talentadviesdiensten, zal de klant van Allegis Group dergelijke persoonlijke informatie verwerken in overeenstemming met zijn eigen beleid en procedures. 
 • Naleving van wetten – We kunnen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken wanneer we wettelijk verplicht zijn om te reageren op of te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, dagvaardingen, rechterlijke bevelen, juridische procedures of overheidsverzoeken, inclusief na verzoeken van overheidsinstanties om te voldoen aan eisen van nationale veiligheid of wetshandhaving.
 • Leveranciers, consultants en andere serviceproviders – We maken gebruik van externe leveranciers, consultants en andere serviceproviders om ons te helpen bij het leveren van de Allegis Services, ook om ons te ondersteunen op het gebied van onder andere het werven en beoordelen van reacties op vacatures, het beheren van cv's/cv-gegevens, IT-platformbeheer of ondersteunende diensten, infrastructuur- en applicatiediensten, marketing, gegevensanalyse, training van vaardigheden en beoordelingen, screening op de gezondheid en veiligheid op het werk en screening op drugs en achtergrondscreening. Bij het leveren van deze services in opdracht van Allegis Group, kan het noodzakelijk zijn dat we deze derde partijen toegang geven tot uw persoonlijke gegevens. 

  In het geval van verdere doorgifte aan derden van gegevens van ingezeten van de EER of Zwitserland, ontvangen op grond van de EU-US. Privacy Shield of het Swiss-U.S. is Allegis Group mogelijk aansprakelijk onder de Privacy Shield Principles als onze agenten uw persoonlijke gegevens verwerken op een manier die niet in overeenstemming is met de Principles, tenzij wij bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.
 • Bedrijfsoverdrachten – Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Allegis Group, om strategische of andere zakelijke redenen, besluit om bedrijven te verkopen, te kopen, te fuseren of op een andere manier te reorganiseren. Bij een dergelijke transactie kunnen, in overeenstemming met het toepasselijke recht, persoonsgegevens worden verstrekt aan potentiële of daadwerkelijke kopers, of worden ontvangen van verkopers. Het is de gewoonte van Allegis Group om passende gegevensbescherming te zoeken in dit soort transacties.
 • Vitale belangen en wettelijke rechten – We kunnen persoonlijke gegevens en andere aanvullende informatie waarover we beschikken verzamelen en mogelijk delen om illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties waarbij de fysieke veiligheid van een persoon in gevaar kan komen, schendingen van de gebruiksvoorwaarden van Allegis Group te onderzoeken, te voorkomen of daar actie op te ondernemen, of in verband met andere wettelijke vereisten, inclusief maar niet beperkt tot het voldoen aan eisen van nationale veiligheid of rechtshandhaving. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan derden wanneer we ervoor kiezen om onze wettelijke rechten vast te leggen of uit te oefenen of ons te verdedigen tegen juridische claims.
 • Met uw toestemming – We kunnen uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden vrijgeven met uw toestemming.

Uw persoonlijke informatie wordt nooit verkocht, verhuurd of geleend aan een extern bedrijf, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Terug naar boven

De juridische basis voor het verwerken van persoonlijke informatie (alleen EER-gebruikers)

Als u een gebruiker uit de Europese Economische Ruimte bent, dan hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie af van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.  

Normaal gesproken zullen wij echter alleen persoonlijke informatie van u verzamelen (i) waar we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u te sluiten, (ii) waar de verwerking in ons legitieme belang is en uw rechten geen voorrang hebben, of (iii) waar wij uw toestemming hebben om dit te doen.  In sommige gevallen hebben wij ook een wettelijke verplichting om persoonlijke gegevens van u te verzamelen.

Als wij u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een contract met u uit te voeren, zullen wij dit op het betreffende moment duidelijk maken en aangeven of het verstrekken van uw persoonlijke informatie al dan niet verplicht is (evenals de mogelijke gevolgen als u uw persoonlijke informatie niet verstrekt).  

Als wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), dan zal dit belang normaal gesproken bestaan uit beheer van ons platform en communicatie met u als dat nodig is voor onze dienstverlening aan u en onze legitieme commerciële belangen; bijvoorbeeld bij het beantwoorden van uw vragen, het verbeteren van onze diensten, marketingactiviteiten, of voor het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten.  We hebben mogelijk andere legitieme belangen en wanneer dit het geval is dan zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat deze legitieme belangen zijn.

U kunt ervoor kiezen uw persoonlijke gegevens aan Allegis Group te verstrekken voor een bepaalde functie waarbij u geen succes had. Als u hebt aangegeven dat u op zoek bent naar mogelijkheden die verder gaan dan uw huidige rol, kan Allegis uw persoonlijke gegevens bewaren om u andere mogelijkheden te bieden waar uw ervaring op aansluit. Als u zich zorgen maakt over de bewaring van deze gegevens door Allegis Group voor deze doeleinden, bespreek deze dan met uw contactpersoon bij Allegis Group.

Als u vragen heeft over of nadere informatie wenst over de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de Contact met ons opnemen hieronder.

Terug naar boven

Internationale gegevensoverdracht

Als een wereldwijd bedrijf kunnen we persoonlijke informatie overdragen aan bedrijven van de Allegis Group en aan derden in de Verenigde Staten en in andere landen buiten uw woonplaats voor opslag en verwerking om de Allegis Services te leveren. In deze landen is de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming mogelijk niet zo uitgebreid als in uw land of verblijfplaats. Bovendien hebben we de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met deze kennisgeving en de toepasselijke wetgeving, waar deze ook wordt verwerkt.  Deze waarborgen omvatten onder meer de implementatie van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens tussen bedrijven van de Allegis Group en onze zelfcertificering voor de Privacy Shield Frameworks die hieronder nader worden toegelicht.  Nadere bijzonderheden over deze waarborgen kunnen op verzoek worden verstrekt.

Terug naar boven

EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Framework

Voor persoonlijke informatie die wij ontvangen van de EER en Zwitserland, hebben Allegis Group, Inc. en haar door de VS gecontroleerde dochterondernemingen (voor een volledige lijst van door de VS gecontroleerde dochterondernemingen, klik hier) verklaard dat zij voldoen aan de EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield Framework zoals vastgelegd door het ministerie van Handel in de VS met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit de EER en Zwitserland

We hebben verklaard dat we ons bij de verwerking van persoonsgegevens uit de EER in de VS houden aan de Privacy Shield Framework Principles voor: kennisgeving, keuze, verantwoording voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en beperking van het doel, toegang, verhaal, handhaving en aansprakelijkheid.

Bij een conflict tussen het beleid in deze Verklaring en de Privacy Shield Principles, gelden de Privacy Shield Principles.  Voor toegang tot de Privacy Shield-lijst en meer informatie over onze verklaring, gaat u naar: https://www.privacyshield.gov.

Allegis Group is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) met betrekking tot onze naleving van het Privacy Shield.

Inwoners van de EER of Zwitserland die van mening zijn dat hun informatie niet in overeenstemming met de Privacy Shield Principles is verwerkt, kunnen op verschillende manieren een klacht indienen:

(1) U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en wij zullen uw klacht binnen 45 dagen na ontvangst beantwoorden.

Allegis Group, Inc.
7301 Parkway Drive, 5th Floor
Hanover, MD 21076
ATTN: Privacy Officer
privacyofficer@allegisgroup.com

Of als u ingezetene bent van de EER of Zwitserland:

Allegis Group Limited
c/o Legal Department
Maxis 2
Western Road
Bracknell
RG12 1RT
ATTN: Legal Team
privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk

(2) We hebben ons ook verbonden om onopgeloste privacyklachten in het kader van de Privacy Shield Principles door te verwijzen naar een onafhankelijke geschillenbeslechting, het BBB EU Privacy Shield, dat wordt beheerd door de Council of Better Business Bureaus ('BBB'). BBB is een in de Verenigde Staten gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting zonder winstoogmerk.  Krijgt u niet tijdig een bevestiging van uw klacht of wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, bezoek dan www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie en het indienen van een klacht.

(3) Voorts kunnen voor EER-ingezetenen de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA, data protection authorities) en voor ingezetenen van Zwitserland de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie uw klacht voor nader onderzoek doorverwijzen naar het Amerikaanse ministerie van Handel of de Federal Trade Commission.

(4) Als uw klacht niet wordt opgelost door middel van de bovenstaande methoden kan, onder beperkte omstandigheden, een bindende arbitrageprocedure beschikbaar zijn in de vorm van een Privacy Shield Panel.  Voor meer informatie over de bindende arbitrageregeling van het Privacy Shield, zie www.privacyshield.gov/article?id=My-Rights-under-Privacy-Shield.

Terug naar boven

Uw privacyrechten

In sommige regio's (zoals de Europese Economische Ruimte) hebt u in bepaalde omstandigheden op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten, waaronder de volgende:

i) toegang te vragen tot een kopie van uw persoonsgegevens; 

(ii) om rectificatie of verwijdering te verzoeken van gegevens die over u worden bewaard;

iii) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, en  

(iv) op dataportabiliteit. 

In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Als wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, dan kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.  Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die wij hebben uitgevoerd voordat u zich terugtrok, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die is uitgevoerd met een beroep op andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.

Als u gebruik wilt maken van een van de bovengenoemde rechten, neem dan contact op met privacyofficer@allegisgroup.com (als u geen ingezetene bent van de EER) of privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk (als u ingezetene bent van de EER of Zwitserland) zodat we uw verzoek kunnen beoordelen en volgens de toepasselijke wetgeving kunnen bepalen of we aan uw verzoek kunnen voldoen.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen wij uw identiteit verifiëren, zoals via een wachtwoord en een gebruikers-ID, voordat wij toegang verlenen tot gegevens. Als u in de EER of Zwitserland woont, behandelen wij elk verzoek om toegang dat u indient in overeenstemming met onze verplichtingen volgens de EU-U.S. Privacy Shield of het Swiss-U.S. Privacy Shield.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.  Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Terug naar boven

Uw keuzes:

Marketingcommunicatie: Wanneer het in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren en de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, kunnen we u periodiek via e-mail updates sturen over promoties of diensten waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn, zoals vacatures in onze database die overeenkomen met uw selectiecriteria, nieuwsbrieven, white papers, enquêtes en evenementinformatie. 

U kunt zich afmelden voor onze marketing-e-mails. 

Wanneer wij u om persoonlijke informatie vragen, bieden onze sites u ook de mogelijkheid om te beslissen welke berichten u ontvangt.

De beveiliging van uw persoonlijke informatie

De Allegis Group doet er alles aan om de persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen.  De Allegis Group gebruikt passende fysieke, technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige toegang, gebruik of openbaarmaking en tegen onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging.

De Allegis Group ondersteunt online beveiliging met behulp van veilige servertechnologie omdat wij willen dat uw gegevens veilig zijn.  Wij maken gebruik van geavanceerde beveiligingsvoorzieningen en -faciliteiten op onze sites en via de Allegis Services om te zorgen voor blijvende gegevensbeveiliging. Helaas kan de overdracht van informatie via het internet niet 100% gegarandeerd worden en kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke informatie die via het internet wordt overgedragen niet garanderen.

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de veiligheid van uw account in het gedrang is gekomen), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte via 'Contact met ons opnemen' hieronder.

Terug naar boven

Het bewaren van gegevens

We bewaren persoonlijke gegevens die we van u verzamelen als we een permanente legitieme zakelijke reden hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om u de door u gevraagde service te bieden of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).  

Wanneer we geen continue legitieme zakelijke reden hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, dan zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opslaan en vrijwaren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is. 

Terug naar boven

De privacy van kinderen

Deze site is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar. Allegis Group verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar.  Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13, dan zullen we die gegevens uit onze systemen verwijderen. 

Terug naar boven

Links naar andere sites en openbare forums

Websites van de Allegis Group kunnen voor uw gemak en informatie links bevatten naar andere sites.  Als u deze links gebruikt, dan verlaat u de website van de Allegis Group.  Allegis Group heeft geen controle over deze sites of hun omgang met privacy, die kunnen verschillen van de omgang met privacy door Allegis Group.   Allegis Group is niet verantwoordelijk voor de omgang met privacy of de inhoud van websites buiten de Allegis Group.  De persoonlijke informatie die u verstrekt of die door deze derden wordt verzameld, valt niet onder deze Verklaring  Wij raden u aan het beleid van deze derden te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens afgeeft.

Allegis Group kan message boards, nieuwsgroepen en/of openbare forums beschikbaar stellen aan gebruikers van haar sites. Alle informatie die u op deze plekken openbaar maakt, wordt openbare informatie die toegankelijk is voor derden; daarom moet u voorzichtig zijn met het plaatsen van persoonlijke informatie op deze forums.

Terug naar boven

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze Verklaring of uw privacyrechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met:

Allegis Group, Inc.
7301 Parkway Drive, 5th Floor
Hanover, MD 21076
ATTN: Privacy Officer
privacyofficer@allegisgroup.com

Of als u ingezetene bent van de EER of Zwitserland:

Allegis Group Limited
c/o Legal Department
Maxis 2
Western Road
Bracknell
RG12 1RT
ATTN: Legal Team
privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk

Onze Data Protection Officer

De Data Protection Officer en een onafhankelijke adviseur en toezichthouder voor de naleving van Allegis Group op het gebied van gegevensbescherming. Haar advies richt zich in eerste instantie tot Allegis Group. U kunt haar als volgt bereiken:

Lilian Pang
c/o Legal Department
Maxis 2
Western Road
Bracknell
RG12 1RT
ATTN: The Data Protection Officer
lpang@allegisgroup.co.uk

Terug naar boven

Wijzigingen in deze Verklaring

Als we deze Verklaring wijzigen, zullen we de herziene Verklaring op onze sites plaatsen en de herzieningsdatum bijwerken. Als we onze Verklaring ingrijpend wijzigen, kunnen we u dat ook op andere manieren laten weten, bijvoorbeeld via een e-mail of een kennisgeving op onze homepage. We zullen de "Ingangsdatum" bovenaan deze pagina bijwerken om aan te geven vanaf wanneer eventuele wijzigingen van kracht worden.

Terug naar boven

Aanvullende verklaringen

Sommige Allegis Services kunnen extra privacyverklaringen hebben over de manier waarop betreffende websites, producten en diensten persoonlijke informatie verwerken. Zo is er bijvoorbeeld een aanvullend Privacybeleid voor MarketSource geplaatst onderaan deze Verklaring.

Bovendien treedt Allegis Group soms op als een gegevensverwerker, bijvoorbeeld bij de verwerking van persoonlijke informatie die het van een van zijn klanten ontvangt als onderdeel van zijn staffing en recruitment services, waaronder IT staffing- en consultancyoplossingen, personeelsbeheer of talentadviesdiensten.  Telkens wanneer Allegis Group optreedt als gegevensverwerker, zullen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de contractuele verplichtingen aan de betreffende gegevensbeheerder.  Als Allegis Group verzoeken van particulieren ontvangt met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke informatie door Allegis Group, worden deze doorverwezen naar en wordt gecoördineerd met de betreffende gegevensbeheerder.

Terug naar boven

Aanvullende informatie die van toepassing is op MarketSource-klanten

MarketSource werkt nauw samen met verschillende retailbedrijven ("MarketSource Klanten") om hen te helpen bij de marketing en verkoop van producten en diensten aan eindconsumenten ("MarketSource Eindconsumenten").

In verband met de retailservices en -oplossingen die MarketSource biedt aan MarketSource-klanten, kan MarketSource persoonlijke gegevens (zoals contactgegevens, transactiegeschiedenis, marketingvoorkeuren of informatie over geografische locatie) over MarketSource-eindconsumenten namens MarketSource-klanten verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om  directe verkopen en transacties te verwerken; en
 • Voor zakelijke doeleinden van MarketSource-klanten, zoals:
  • Gegevensanalyse, audits, fraudebestrijding en -preventie;
  • Ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen;
  • Verbetering, of wijziging  van merchandising, sites, producten en/of diensten van MarktSource-klanten;
  • Het identificeren van trends in gebruik en aankoop;
  • Het bepalen  en evalueren van de doeltreffendheid van de betrokkenheid van een MarketSource-klant bij zijn MarketSource-eindconsument en gerelateerde promotiecampagnes; en
  • Het uitvoeren en uitbreiden van hun bedrijfsactiviteiten.

De MarketSource-klant is de verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke informatie over MarketSource-eindconsumenten. Een MarketSource-eindconsument die toegang wenst tot gegevens of deze wenst te corrigeren, aan te passen of te verwijderen, moet zijn of haar vraag richten tot de relevante MarketSource-klant. MarketSource zal elke MarketSource-klant waar nodig helpen om te voldoen aan elk verzoek van MarketSource-eindconsumenten met betrekking tot hun gegevens.

Terug naar boven

© Allegis Group, Inc., 2018. Alle rechten voorbehouden.