Online Privacyverklaring Allegis Group

Ingangsdatum: 13 april 2017

Allegis Group, Inc. en zijn dochterondernemingen klik hier, (gezamenlijk 'Allegis Group' of 'we, ons en onze') is er alles aan gelegen uw privacy te beschermen. In dit privacy- en cookiebeleid ('Beleid') leggen we u uit welke gegevens we over u kunnen verzamelen, gebruiken, delen en opslaan en welke keuzes en rechten u hebt. Indien u vragen hebt over dit Beleid, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan.

Wij participeren in en handelen volgens het EU-US EU-US Privacy Shield Framework en de Swiss-US Privacy Shield Framework zoals opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die worden overgebracht vanuit de Europese Economische Ruimte ('EER'). Hieronder vindt u meer over onze verplichtingen met betrekking tot het Privacy Shield, klik hier.

Over Allegis Group

 

Via een netwerk van gespecialiseerde bedrijven werkt Allegis Group met organisaties over de hele wereld aan het optimaliseren van de werving en het behoud van talent. Tegelijkertijd bieden we individuen de mogelijkheid hun professionele aspiraties te verwezenlijken en succesvol te worden. Wij werken met onze klanten aan het uitrollen van hun talentstrategieën en het behalen van hun bedrijfsdoelen en we werken samen met potentiële kandidaten aan hun carrière.  

 
Op basis van onze expertise in de sector bieden we een complete reeks talentoplossingen: van talentwerving tot volledig uitbesteed personeelsbeheer. Klik hier voor meer informatie over ons serviceaanbod.
 
Staffing en recruitment services voor technische, professionele en industriële posities via Aerotek, evenals beheerde ingenieursservices via EASi.
Staffing en recruitment services op het gebied van risicobeheer, naleving, operations, verandermanagement, financiële dienstverlening en managementconsultancy, via Aston Carter.
Services voor juridische werving en flexibel personeel voor advocaten en juridische professionals, via Major, Lindsey & Africa en MLA-Solutions Practice Group.
Executive search services voor de gehele organisatie, met inbegrip van de raad van bestuur, C-suite, executive en senior VPs en bestuurders, via Allegis Partners.
Een online vacaturebank en hulpmiddelen voor werkzoekenden met een handicap en werkgevers die op zoek zijn, in de VS via Getting Hired.
Oplossingen voor IT-staffing, expertise op het gebied van IT-talentbeheer, maar ook IT-services – beheerd, uitbesteed of op projectbasis – via TEKsystems Global Services
Een bewezen alternatief voor het uitbesteden van sales dat salesoplossingen op maat biedt voor retail- en B2B-klanten, via MarketSource.
Oplossingen voor het beheer van het vaste personeelsbestand en van extern personeel, talentadviesdiensten en geïntegreerde talentoplossingen, via Allegis Global Solutions.

 

 

Wanneer dit Beleid van toepassing is

Dit Beleid is van toepassing op de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken:

 

(i)       via onze website(s) en gerelateerde toepassingen en inhoud die een koppeling of verwijzing naar dit Beleid bevatten (met inbegrip van de hier vermelde websites van Allegis Group: Websites van Allegis Group); en softwaretoepassingen van Allegis voor computers of mobiele apparaten ('apps') en content die beschikbaar voor u is gemaakt) (gezamenlijk de 'Sites');

 

(ii)      in verband met een van onze evenementen of verkoop-, marketing-, advertentie- en wervingsactiviteiten of tijdens de levering van andere services van Allegis Group aan u (gezamenlijk met de Sites, de 'Services van Allegis'); en

 

(iii)      wanneer services van u worden ontvangen.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het handelen van derde partijen die geen eigendom zijn van of bestuurd worden door Allegis Group.

Terug naar boven

 

Waar gaat dit Beleid over?

 

Klik op een link om naar een specifiek onderwerp te gaan.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens
Het gebruik van persoonlijke gegevens
Cookies en online volgen
Het delen van uw persoonlijke gegevens binnen Allegis
Het delen van uw persoonlijke gegevens met derden
Internationale gegevensuitwisseling
EU-U.S. Privacy Shield Framework
Het Zwitsers-Amerikaanse kader voor privacybescherming
Uw privacyrechten
Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
Privacy van kinderen
Links naar andere sites en openbare fora
Contact opnemen
Wijzigingen in dit Beleid
Aanvullende kennisgevingen
Aanvullende informatie voor MarketSource-klanten

 

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

Allegis Group verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van de volgende groepen personen:

 • Bezoekers: personen die onze Site(s) of andere Services van Allegis bezoeken of gebruikmaken maken van onze Site(s) of services, zodat we hun de Site(s) of Services van Allegis kunnen bieden die ze nodig hebben;
 • Werkzoekenden: personen die reageren op vacatures bij Allegis Group, voor onze interne posten of in het kader van onze staffing- en recruitmentservices voor klanten van Allegis Group, zoals zoekactiviteiten, personeelsbeheer of talentadviesdiensten (in alle gevallen ongeacht of er online of offline is gereageerd);
 • Klanten, vendors, serviceproviders en andere leveranciers: werknemers, vertegenwoordigers en/of agenten van onze klanten, serviceproviders, vendors en andere leveranciers met wie we een zakelijke of managementrelatie hebben namens onze klanten.

 

Indien u persoonlijke gegevens van andere personen aan ons of onze serviceproviders verstrekt in verband met Services van Allegis, verklaart u dat u bevoegd bent om dit te doen en ons toestaat die gegevens te gebruiken in overeenstemming met dit Beleid. 

 

We verzamelen de volgende soorten informatie:

 • Informatie die aan ons is verstrekt: Allegis Group verzamelt persoonlijke gegevens die gebruikers aan ons verstrekken via Services van Allegis, bijvoorbeeld wanneer ze een van onze Sites bezoeken, bijdragen op onze fora of in onze blogs plaatsen, zich aanmelden voor een Allegis-account voor toegang tot bepaalde Services van Allegis (zoals een vacaturebank van Allegis Group of onze communitysite), zich abonneren voor onze marketingberichten, zich registreren voor een evenement of webinar van Allegis Group of anderszins contact met ons opnemen.  We kunnen ook offline persoonlijke gegevens van personen verzamelen, bijvoorbeeld wanneer ze telefonisch, persoonlijk tijdens evenementen of bij een van onze wervingsbureaus gegevens aan ons verstrekken.   

 

De soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen zijn:

  • contactgegevens (zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer);

 

  • gebruikersnaam en wachtwoord als u zich registreert op onze Sites;

 

  • beroepsmatige informatie, zoals uw functietitel, afdeling of functierol;

 

  • gegevens van anderen waarvan u wilt dat we daar contact mee opnemen (bijvoorbeeld doorverwijzingen of referenties) of gegevens van uw contactpersonen in noodgevallen;

 

  • cv-informatie, zoals opleiding en arbeidsverleden, taalvaardigheid, verklaringen van goed gedrag en andere werkgerelateerde vaardigheden, prijzen en onderscheidingen, lidmaatschap van clubs en organisaties, persoonlijke interesses en activiteiten en informatie over uw loopbaaninteresses en andere kwalificaties voor of wensen met betrekking tot toekomstige arbeidsmogelijkheden, met inbegrip van informatie over het gewenste salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden; en

 

  • staatsburgerschap en status van uw werkvergunning.  

  Indien we u verzoeken om gegevens, laten we u voorafgaand aan de verzameling hiervan weten, of u verplicht bent om de gewenste persoonlijke gegevens te verstrekken of de gegevens vrijwillig mag verstrekken, en wat de gevolgen zijn als u de gegevens niet verstrekt.  

 • Informatie die we automatisch verzamelen: Wij verzamelen automatisch bepaalde technische informatie over gebruikers van onze Site(s), zoals Internetprotocoladressen (IP-adressen) van hun apparaten, hun login-informatie, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen, browser plug-intypes en -versies, besturingssysteem en platforms. We kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen over hun bezoek aan onze Site(s), zoals ondervonden downloadfouten en de bezoekduur aan bepaalde pagina's. Wanneer u apps van Allegis Group download, installeert of gebruikt, kunnen we en onze serviceproviders bepaalde informatie over het apparaat (zoals de unieke ID van uw apparaat) en bepaalde gegevens over het app-gebruik volgen en verzamelen (zoals de datum en het tijdstip waarop de app op uw apparaat onze servers benadert en welke informatie en files zijn gedownload naar de app op basis van uw apparaat-ID). 
 • Informatie die we ontvangen van andere bronnen of derden: We kunnen informatie over onze bezoekers, werkzoekenden, klanten en leveranciers ontvangen of verkrijgen van derden (zoals aanbieders van achtergrondonderzoek) of uit andere bronnen (zoals informatie op publiek beschikbare sites, bijvoorbeeld Monster.com, CareerBuilder.com of LinkedIn) of de referenties van een werkzoekende.  
 • U kunt ook ervoor kiezen om ons toegang te bieden tot bepaalde persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door derden, zoals sites voor sociale media.  Indien u zich bijvoorbeeld registreert voor een account voor toegang tot enkele van onze Sites (zoals de communicatiesite), kunt u ervoor kiezen om uw basisprofielgegevens van LinkedIn te importeren (zoals uw naam, ervaring, locatie, foto en contactgegevens). Door Allegis Group toegang tot deze informatie te bieden, stemt u ermee in dat we deze informatie overeenkomstig dit Privacybeleid verzamelen, opslaan en gebruiken.

Gevoelige persoonlijke gegevens: In verband met de verschillende services die we leveren of als u solliciteert op een functie bij ons of een van onze klanten, kan om bepaalde persoonlijke gegevens worden gevraagd die in sommige landen als 'gevoelig' wordt beschouwd. Gevoelige persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld een door de overheid afgegeven identificatienummer (zoals een burgerservicenummer), informatie over de etnische afkomst van een persoon, politieke of religieuze overtuigingen, lichamelijke of geestelijke gezondheid of conditie, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens en gerelateerde juridische procedures of de verwerking van biometrische gegevens teneinde een persoon uniek te identificeren.  Gevoelige persoonlijke gegevens omvatten ook strafrechtelijke misdrijven of veroordelingen van een persoon alsmede andere informatie die gevoelig wordt geacht volgens toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (gezamenlijk 'Gevoelige persoonlijke gegevens'). 

 • Hoewel we ernaar streven de hoeveelheid Gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken tot een minimum te beperken, kunnen we in bepaalde omstandigheden dergelijke gegevens verwerken, zoals wanneer de wet dit van ons eist of ons dit toestaat (bijvoorbeeld informatie over uw etnische afkomst, geslacht en handicaps voor het bewaken van gelijke kansen of bij een programma voor positieve discriminatie), indien dit nodig is om u goed van dienst te kunnen zijn of indien we een antecedentenonderzoek doen, een drugs-/alcoholtest uitvoeren of de arbeidsgeschiktheid testen.  Indien de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming dit vereist, vragen we uw nadrukkelijke toestemming om uw gevoelige persoonlijke gegevens te gebruiken. .

Het gebruik van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die Allegis Group verzamelt, worden slechts gebruikt zoals beschreven in dit Beleid en/of op de wijze die wordt beschreven op het moment van verzamelen. Voor het grootste gedeelte verzamelen en gebruiken we persoonlijke gegevens om de Services van Allegis (zoals onze Sites en gerelateerde staffing- en recruitingservices of zoek-, personeelsbeheer- of talentadviesdiensten) te leveren en verbeteren en om te kunnen voldoen aan overheidsvoorschriften (bijvoorbeeld om aan arbeids-, belasting- en verzekeringsvereisten te voldoen). 

 

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om:

 

 • de Services van Allegis en voor interne activiteiten te leveren en beheren (zoals probleemoplossing, gegevensanalyse, statistieken en enquêtes);

   

 • de Services van Allegis te beschermen (bijvoorbeeld fraudebewaking en -preventie);

   

 • uw communicatie te beantwoorden;  

   

 • aan toepasselijke wetten en overheidsvoorschriften te voldoen;

   

 • Indien u werkzoekende bent:

   

  • het wervings-, staffing- of zoekproces te faciliteren en werkzoekenden te helpen bij het vinden van een passende opdracht of baan bij ons of een van onze klanten;

    

  • informatie over uw wervings- of andere voorkeuren op te slaan;

    

  • u e-mails en andere communicatie te sturen over vacatures waarvan we denken dat ze bij uw profiel passen, en u op de hoogte te brengen van evenementen, onderzoeken, workshops and trainingssessies van Allegis Group; en

    

  • contact met u te onderhouden op sociale netwerken van derden (zoals LinkedIn).

    

 • het aantal gebruikers en het gebruik van onze website(s) te meten, zodat we de brandbreedte en capaciteit kunnen plannen;

   

 • u te herkennen bij een herhaalbezoek aan onze Site(s) of andere online Services van Allegis;

   

 • informatie te verstrekken over goederen en services die u aanvraagt;

   

 • u e-mails en andere communicatie over marketing, advertenties en promoties van Allegis Group te sturen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor onze marketing (zie 'Uw keuzes' hieronder); 

 • ons bedrijf uit te oefenen, zoals gegevensanalyse, audits, controle en preventie van fraude, ontwikkeling van nieuwe producten, services en aanbod, verbeteren of wijzigen van onze Sites, producten en services, en voor onze bedrijfsactiviteiten en de uitbreiding daarvan; en
 • u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze Site(s) of andere Services van Allegis.

Persoonlijke gegevens die online via de Services van Allegis zijn verzameld, kunnen worden aangevuld met informatie die u verstrekt via andere services van Allegis Group of via andere online en offline bronnen (zoals recruitmentfairs, platforms voor sociale media zoals LinkedIn, tradeshows of andere evenementen) en manieren waarbij informatie wordt gebruikt (zoals spot-tags, tracking en cookies, zoals hieronder aangegeven).

Het is ook mogelijk dat we de persoonlijke gegevens die we ontvangen gebruiken voor het creëren van geanonimiseerde verzamelstatistieken die de specifieke identiteit van personen niet onthullen.

In de meeste gevallen verwerkt Allegis Group persoonlijke gegevens voor allerlei zakelijke doeleinden waarbij we een legitiem belang hebben (bijvoorbeeld om activiteiten te beheren en u services te verstrekken waarom u hebt verzocht), zodat we een contract met u kunnen aangaan of uitvoeren en/of onze juridische verplichtingen kunnen naleven (zoals hierboven is beschreven). In sommige gevallen en altijd indien dit wettelijk vereist is, vraagt Allegis Group echter uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen (met inbegrip van Gevoelige persoonlijke gegevens).

Terug naar boven

Cookies en online volgen

Websites van Allegis Group gebruiken 'cookies' en vergelijkbare technieken (zoals webbugs) voor het personaliseren van uw online ervaring en voor analytische doeleinden.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op de vaste schijf van uw computer wordt geplaatst als u bepaalde websites bezoekt. Een cookiebestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-id, aan de hand waarvan kan worden gevolgd welke pagina's u bezoekt.

Een webbug is een afbeelding op een webpagina of in een e-mail waarmee informatie wordt verzameld over de computers die zijn gebruikt om de webpagina of de e-mail te bekijken. Een webbug kan uw IP-adres en de tijd dat u een pagina of e-mail bezoekt verzamelen.

Sommige delen van websites van Allegis Group maken gebruik van cookies en webbugs om het gebruikspatroon van gebruikers van sites van Allegis Group te kunnen volgen. Allegis Group doet dit om te kunnen bepalen of de informatie op onze websites nuttig is voor de gebruikers en om te zien hoe effectief onze navigatiestructuur is die gebruikers moet helpen de informatie te vinden.

Als u geen cookies of webbugs wilt ontvangen van onze website, kunt u uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt, zodat u cookies of webbugs kunt weigeren. 

U kunt ook alle cookies en webbugs weigeren door ze uit te schakelen in uw browser. U bent dan echter misschien niet in staat om optimaal te profiteren van de websites van Allegis Group. U hoeft cookies niet in te schakelen om te navigeren door grote delen van Allegis Group-websites en die te gebruiken. Bepaalde Allegis Group-webpagina's kunnen echter alleen bereikt worden door in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Op de volgende websites kunt u informatie vinden over populaire browsers en de manier waarop u uw cookie-instellingen aanpast:

Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

 

Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html

 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416

 

Apple Safari:  Blokkeert cookies standaard en accepteert alleen cookies van uw huidige domein. Om dit te wijzigen, klikt u op Safari, Voorkeuren, Beveiliging, en kiest u uw voorkeur.

Meer informatie over de types cookies die worden gebruikt op de websites van de Allegis Group vindt u in onze cookie-verklaring die u kunt vinden op al onze websites. 

 

Terug naar boven

Het delen van uw persoonlijke gegevens binnen Allegis

Allegis Group kan uw persoonlijke gegevens delen met elk lid van de Allegis Group van bedrijven, inclusief onze dochtermaatschappijen, affiliaties en onze topholding, om deze te gebruiken conform deze Privacyverklaring. 

Het delen van persoonlijke gegevens met Allegis Group Affiliaties kan betekenen dat persoonlijke gegevens die zijn verzameld door bepaalde Allegis Group-websites wordt gecombineerd met gegevens die onafhankelijk hiervan op andere Allegis Group-websites of offline zijn verzameld en worden bewaard in een of meer databases die door Allegis Group, inclusief al zijn affiliaties, kunnen worden gebruikt.

Terug naar boven

Het delen van uw persoonlijke gegevens met derden

Allegis Group kan uw persoonlijke gegevens delen met en verstrekken aan de volgende typen derde partijen en in de volgende gevallen:

 • Potentiële werkgevers of klanten - Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen als u werk zoekt bij een klant teneinde Services van Allegis te leveren (zoals staffing- en recruitingservices of zoek-, personeelsbeheer- of talentadviesdiensten).

In verband met bovenstaande kan het nodig zijn bepaalde gegevens over uw arbeidsverleden (zoals uw cv en bijbehorende informatie of, voor zover wettelijk toegestaan, de resultaten van een antecedentenonderzoek of andere weknemersspecifieke gegevens zoals het BSN) te verstrekken aan die klant of andere serviceproviders of agenten die namens ons werken om de plaatsing of indienstneming te vergemakkelijken en mogelijk te maken. Bent u in dienst genomen door een klant van Allegis Group door toedoen van onze zoekacties, personeelsbeheer of talentadviesdiensten, dan zal de Allegis Group-klant dergelijke persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met haar eigen beleid en procedures.  

 

 • Naleving van wetgeving - We kunnen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken indien we wettelijk verplicht zijn dit te doen om tegemoet te komen of te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, dagvaardingen, rechterlijke beslissingen, juridische procedures of overheidsverzoeken, met inbegrip van het tegemoetkomen aan de publieke overheid om te voldoen aan eisen van nationale veiligheid of wetshandhaving.

 

 • Leveranciers, consultants en andere serviceproviders - We maken gebruik van externe partijen als vendors, consultants en andere serviceproviders om ons te helpen bij het realiseren van de Services van Allegis, zoals het ondersteunen bij werving en beoordeling van reacties op personeelsadvertenties, cv-gegevensbeheer, IT-platformbeheer of ondersteunende services, infrastructuur- en applicatieservices, marketing, gegevensanalyse, vaardigheden- en assessmenttraining, onderzoek naar arbo-omstandigheden en drugs- en achtergrondonderzoek. Voor het leveren van deze diensten namens Allegis Group kan het nodig zijn dat we deze derde partijen toegang geven tot uw persoonlijke gegevens.  

 

In geval van doorgifte aan derden van gegevens van EU-personen ontvangen op grond van het EU-US Privacy Shield of het Swiss-US Privacy Shield is Allegis Group volgens de Privacy Shield Principles in potentie aansprakelijk in het geval onze agenten uw persoonlijke gegevens verwerken op een wijze die in strijd is met de Principles, tenzij we bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de oorzaak van de eventueel geleden schade. 

 

 • Bedrijfsoverdrachten - In bepaalde omstandigheden kan Allegis Group besluiten bedrijven te verkopen, te kopen, over te nemen of anderszins te reorganiseren, of dit nu om strategische redenen of om andere zakelijke redenen gebeurt. Een dergelijke transactie kan, in overeenstemming met de toepasselijk wetgeving, betekenen dat we persoonlijke gegevens verstrekken aan gegadigden of daadwerkelijke kopers of deze ontvangen van verkopende partijen. Het is het beleid van Allegis Group om bij dergelijke transacties de informatie op de juiste wijze te beschermen.

 

 • Vitale belangen en wettelijke rechten - We kunnen persoonlijke gegevens en andere aanvullende informatie waarover we kunnen beschikken, verzamelen en wellicht delen voor onderzoek, preventie of gerechtelijke stappen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedens van fraude, situaties waarbij sprake is van mogelijk gevaar voor de fysieke veiligheid van wie dan ook, schendingen van de gebruiksvoorwaarden van Allegis Group, of voor andere wettelijk voorgeschreven doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het voldoen aan eisen van nationale veiligheid of wetshandhaving. We kunnen ook uw persoonlijke gegevens verstrekken aan derden ter bepaling of uitoefening van onze wettelijke rechten of ter verdediging tegen juridische claims.

 

 • Met uw toestemming - We kunnen uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden openbaar maken met uw toestemming. 

Uw persoonlijke gegevens worden nooit verkocht, verhuurd of in lease gegeven aan enig extern bedrijf, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Terug naar boven

Internationale gegevensuitwisseling

Als wereldwijd bedrijf kunnen we persoonlijke gegevens overbrengen naar onderdelen van Allegis Group en derden in de Verenigde Staten en andere landen waar u mogelijk niet woonachtig bent, voor opslag en verwerking zodat we de Services van Allegis kunnen leveren. In deze landen is de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet zo uitgebreid als in uw eigen land. We beschermen uw persoonlijke gegevens echter overeenkomstig dit Beleid en toepasselijke wetgeving overal waar ze worden verwerkt.  

Terug naar boven

EU-U.S. Privacy Shield Framework

Voor persoonlijke gegevens die we ontvangen vanuit de EER hebben Allegis Group, Inc. en zijn dochterondernemingen onder Amerikaans bestuur (klik hier voor een volledige lijst van dochterondernemingen onder Amerikaans bestuur) verklaard dat ze zich houden aan het EU-US. Privacy Shield Framework zoals opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen binnen de Europese Economische Ruimte.  

We hebben verklaard dat we bij het in de VS verwerken van persoonlijke gegevens uit de EER voldoen aan de volgende Privacy Shield Framework Principles: kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor het doorgeven, veiligheid, gegevensintegriteit, toegang en middelen, handhaving en aansprakelijkheid. 

In geval van conflict tussen het beleid in dit Beleid en de Privacy Shield Principles zullen de Privacy Shield Principles regeren. Voor de Privacy Shield List en details van onze certificering gaat u naar: https://www.privacyshield.gov.

Allegis Group is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) met betrekking tot onze naleving van het Privacy Shield. 

Inwoners van de EER die van mening zijn dat hun informatie niet is verwerkt conform de Privacy Shield Principles, kunnen hun klacht op een aantal manieren indienen:

(1) U kunt direct contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Binnen 45 dagen na ontvangst van uw klacht zult u onze reactie ontvangen.

Allegis Group, Inc.

7301 Parkway Drive, 5th Floor

Hanover, MD 21076

T.a.v.: Privacy Officer

privacyofficer@allegisgroup.com

 

Als u ingezetene bent van de EER:

 

Allegis Group Limited

T.a.v. Legal Department

OTV House East Wing

Wokingham Road

Bracknell

Berkshire

RG42 ING

T.a.v.: Legal Team

privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk

 

(2) Bovendien hebben we toegezegd om niet-opgeloste klachten over privacy onder de Privacy Shield Principles te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor geschillenbeslechting, de BBB EU Privacy Shield, uitgevoerd door de Council of Better Business Bureaus ('BBB'). De BBB is een non-profit aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting gevestigd in de VS. Indien u niet binnen een redelijke termijn bevestiging hebt ontvangen van uw klacht of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie of voor het indienen van een klacht.  

(3) Verder kunnen de Europese autoriteiten voor gegevensbescherming uw klacht voor nader onderzoek doorsturen naar het Amerikaanse ministerie van Handel of de Federal Trade Commission.

(4) Let op: Als uw klacht niet wordt opgelost op een van de bovenstaande wijzen, is onder bepaalde omstandigheden de optie van bindende arbitrage door een Privacy Shield Panel beschikbaar. Als u meer wilt weten over het stelsel voor bindende arbitrage van Privacy Shield, gaat u naar www.privacyshield.gob/article?id=My-Rights-under-Privacy-Shield.    

Het Zwitsers-Amerikaanse kader voor privacybescherming

Voor persoonlijke gegevens die we ontvangen vanuit Zwitserland hebben Allegis Group, Inc. en zijn dochterondernemingen onder Amerikaans bestuur (klik hier(klik hier voor een volledige lijst van dochterondernemingen onder Amerikaans bestuur) verklaard dat ze zich houden aan het Swiss-US Privacy Shield Framework zoals opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die zijn overgedragen vanuit Zwitserland naar de Verenigde Staten. 

We hebben verklaard dat we bij het in de VS verwerken van persoonlijke gegevens uit Zwitserland voldoen aan de volgende Privacy Shield Framework Principles: kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor het doorgeven, veiligheid, gegevensintegriteit, toegang en middelen, handhaving en aansprakelijkheid. 

In geval van conflict tussen het beleid in dit Beleid en de Privacy Shield Principles zullen de Privacy Shield Principles regeren. Voor de Privacy Shield List en details van onze certificering gaat u naar:  https://www.privacyshield.gov.

Allegis Group is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) met betrekking tot onze naleving van het Privacy Shield. 

Inwoners van Zwitserland die van mening zijn dat hun gegevens niet zijn verwerkt conform de Privacy Shield Principles, kunnen hun klacht op een aantal manieren indienen:

(1) U kunt direct contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Binnen 45 dagen na ontvangst van uw klacht zult u onze reactie ontvangen.

Allegis Group, Inc.

7301 Parkway Drive, 5th Floor

Hanover, MD 21076

T.a.v.: Privacy Officer

privacyofficer@allegisgroup.com

 

Als u ingezetene bent van Zwitserland:

 

Allegis Group Limited

T.a.v.: Legal Department

OTV House East Wing

Wokingham Road

Bracknell

Berkshire

RG42 ING

T.a.v.: Legal Team

privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk

 

(2) Bovendien hebben we toegezegd om niet-opgeloste klachten over privacy onder de Privacy Shield Principles te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor geschillenbeslechting, de BBB EU Privacy Shield, uitgevoerd door de Council of Better Business Bureaus ('BBB'). De BBB is een non-profit aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting gevestigd in de VS. Indien u niet binnen een redelijke termijn bevestiging hebt ontvangen van uw klacht of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie of voor het indienen van een klacht.  

(3) Verder kan de Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner uw klacht voor nader onderzoek doorsturen naar het Amerikaanse ministerie van Handel of de Federal Trade Commission.

(4) Let op: Als uw klacht niet wordt opgelost op een van de bovenstaande wijzen, is onder bepaalde omstandigheden de optie van bindende arbitrage door een Privacy Shield Panel beschikbaar. Als u meer wilt weten over het stelsel voor bindende arbitrage van Privacy Shield, gaat u naar www.privacyshield.gob/article?id=My-Rights-under-Privacy-Shield.

Terug naar boven

Uw privacyrechten

In sommige regio's (zoals de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) hebt u bepaalde rechten onder toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Zo heeft u onder andere het recht om (i) een verzoek tot toegang in te dienen en een kopie van uw persoonlijke gegevens op te vragen, (ii) een verzoek tot rectificatie of verwijdering in te dienen; (iii) de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken; en (iv) gegevens over te brengen, indien van toepassing. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u contact op met privacyofficer@allegisgroup.com (als u geen ingezetene van de EER bent) of privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk (als u ingezetene van de EER of Zwitserland bent) zodat we uw verzoek kunnen beoordelen en onder toepasselijke wetgeving kunnen bepalen of we uw verzoek kunnen inwilligen. 

Ter bescherming van uw privacy en veiligheid kunnen we stappen nemen om uw identiteit te controleren, zoals een wachtwoord en gebruikersnaam, voordat we toegang tot gegevens verlenen. Als u ingezetene van de EER of Zwitserland bent, verwerken we elk toegangsverzoek dat u indient overeenkomstig onze verplichtingen onder het EU-US Privacy Shield of het Swiss-US Privacy Shield.

 

Uw keuzes:

Cookies en andere soortgelijke technologieën: Raadpleeg het gedeelte Cookies en online volgen voor meer informatie over het uitschakelen van bepaalde cookies en andere soortgelijke volgtechnologieën zodat er geen gegevens over de Services van Allegis meer worden verzameld op eigendommen van derden.

Marketingberichten: Indien dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren kunnen we u periodiek benaderen via e-mail met promoties of services die u mogelijk interesseren, zoals vacatures in onze database die aansluiten op uw selectiecriteria. 

U kunt zich uitschrijven voor marketingberichten door op Uitschrijven te klikken in een e-mail die we naar u verzenden. Op het moment dat we u verzoeken om persoonlijke gegevens, kunt u op onze Sites bepalen welke berichten u wilt ontvangen .

  

Terug naar boven

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Allegis Group zet zich in voor het beschermen van de persoonlijke gegevens die u met ons deelt. Allegis Group gebruikt passende fysieke, technische, organisatorische en administratieve veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde en onwettige toegang, gebruik of openbaring, en tegen onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging. 

Omdat we willen dat uw gegevens veilig zijn, ondersteunt Allegis Group online veiligheid door gebruik te maken van beveiligde servertechnologie. De Sites en de Services van Allegis zijn voorzien van de allernieuwste beveiligingssystemen en -hulpmiddelen om gegevens goed beveiligd te kunnen bewaren. Helaas kan de veiligheid van de overdracht van informatie via het internet niet voor de volledige 100% worden gegarandeerd en kunnen we de veiligheid van de overdracht van uw persoonlijke gegevens die worden overgedragen via het internet, niet garanderen.

Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld indien u het idee hebt dat uw account niet langer veilig is), dient u direct contact met ons op te nemen in overeenstemming met het onderstaande gedeelte Contact opnemen.

Terug naar boven

 

Privacy van kinderen

Deze site is niet bedoeld voor gebruik door kinderen die jonger zijn dan 13. Allegis Group verzamelt willens en wetens geen persoonlijke gegevens van kinderen die jonger zijn dan 13. Als we vernemen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind dat jonger is dan 13, verwijderen we deze gegevens uit onze systemen. 

Terug naar boven

Links naar andere sites en openbare fora

Voor uw gemak en nadere informatie kunnen websites van Allegis Group links naar andere sites bevatten. Als u op deze links klikt, verlaat u de website van de Allegis Group. Deze sites en hun privacybeleid, dat kan afwijken van dat van Allegis Group, worden niet door Allegis Group beheerd. Allegis Group is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van websites buiten de Allegis Group. De persoonlijke gegevens die u besluit te verstrekken of die worden verzameld door deze derden, vallen niet onder dit Beleid. We raden u aan het beleid van deze derden te lezen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Allegis Group kan prikborden, nieuwsgroepen en/of openbare forums beschikbaar stellen aan gebruikers van zijn Sites.  Alle gegevens die u hierop verstrekt, worden openbaar en is toegankelijk voor derden. Denk daarom goed na voordat u besluit persoonlijke gegevens te onthullen op deze forums. 

Terug naar boven

Contact opnemen

Indien u vragen hebt over dit Beleid of uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met:

Allegis Group, Inc.

7301 Parkway Drive, 5th Floor

Hanover, MD 21076

T.a.v.: Privacy Officer

privacyofficer@allegisgroup.com

 

Als u ingezetene bent van de EER of Zwitserland:

 

Allegis Group Limited

T.a.v.: Legal Department

OTV House East Wing

Wokingham Road

Bracknell

Berkshire

RG42 ING

T.a.v.: Legal Team

privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk 

Terug naar boven

 

Wijzigingen in dit Beleid

Als we dit Beleid wijzigen, publiceren we het gewijzigde Beleid op onze Sites, met de bijgewerkte wijzigingsdatum. Als het om significante wijzigingen in dit Beleid gaat, laten we dit mogelijk ook op een andere wijze weten, bijvoorbeeld via e-mail of een bericht op onze homepage. Klik hier.  voor de vorige versie van het Beleid. We werken de 'ingangsdatum' boven aan deze pagina bij om aan te geven dat op die datum wijzigingen worden doorgevoerd

Terug naar boven

 

Aanvullende kennisgevingen

Sommige Services van Allegis bevatten mogelijk aanvullende privacyinformatie over hoe deze websites, producten en services persoonlijke gegevens verwerken.   Zo wordt een aanvullend Privacybeleid voor MarketSource weergegeven onder aan dit Beleid.

Soms fungeert Allegis Group bovendien as gegevensverwerker, bijvoorbeeld wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt die door een van de klanten zijn ingediend als onderdeel van de personeelsbeheer- of talentadviesdiensten.  Wanneer Allegis Group optreedt als gegevensverwerker, worden persoonlijke gegevens verwerkt overeenkomstig de contractuele verplichtingen die Allegis Group heeft jegens de toepasselijke databeheerder.  Voor zover Allegis Group verzoeken van personen ontvangt inzake de verwerking van hun persoonlijke gegevens door Allegis Group, worden deze verzoeken doorgestuurd naar en gecoördineerd met de betreffende databeheerder. 

Aanvullende informatie voor MarketSource-klanten

MarketSource werkt nauw samen met verscheidene retailbedrijven ('MarketSource-klanten') om die te helpen met de marketing en verkoop van producten en diensten aan hun eindgebruikers ('MarketSource-eindgebruikers'). 

In verband met de retailservices en oplossingen die MarketSource biedt aan MarketSource-klanten, kan MarketSource namens MarketSource-klanten persoonlijke gegevens van MarketSource-eindgebruikers verzamelen en verwerken (zoals contactgegevens, transactiegeschiedenis, marketingvoorkeuren of geografische gegevens) met als doel:

 • het verwerken van directe verkoop en transacties; en
 • voor zakelijke doeleinden van MarketSource-klanten, zoals:
  • gegevensanalyses, audits, controle en preventie van fraude;
  • ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en aanbod;
  • het verbeteren en wijzigen van de merchandising, websites, producten en/of diensten van MarketSource-klanten;
  • het identificeren van trends in gebruik of aankoop;
  • het bepalen en evalueren van de effectiviteit van de benadering van een MarketSource-eindgebruiker door een MarketSource-klant en de gerelateerde promotiecampagnes; en
  • het uitoefenen en uitbreiden van hun bedrijfsactiviteiten.

De MarketSource-klant is de beheerder van alle persoonlijke gegevens van MarketSource-eindgebruikers. Daarom moet een MarketSource-eindgebruiker die toegang wenst tot zijn gegevens of deze wil corrigeren of wijzigen of onjuiste gegevens wil verwijderen, zijn aanvraag richten aan de betreffende MarketSource-klant. MarketSource zal indien nodig de MarketSource-klant helpen bij het voldoen aan het verzoek van de MarketSource-eindgebruiker met betrekking tot gegevens.

© Allegis Group, Inc., 2017. Alle rechten voorbehouden.