slide 1


Diversiteit

Deze missie voeren we uit door:

Werkplek

We stimuleren een open werkomgeving die iedereen de kans geeft zich te ontwikkelen.

Personeelsbestand

Op alle niveaus van onze organisatie zoeken en behouden we gekwalificeerd talent met uiteenlopende achtergronden.

Diversiteit en integratie: kernwaarden van Allegis Group

Diversiteit staat voor groei

Diversiteit en integratie zijn verankerd in de cultuur en strategie van Allegis Group. We stellen alles in het werk om gekwalificeerd talent van diverse achtergronden aan te trekken en te behouden. En we werven mensen van over de hele wereld.

We stimuleren een open werkomgeving waarin iedereen de kans heeft om zijn bijdrage te leveren aan het zakelijke succes en waarin elke persoon wordt gewaardeerd voor zijn of haar bijzondere vaardigheden, ervaringen en perspectieven.