slide 1


Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De kernwaarden van ons programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Mensen

We brengen getalenteerde kandidaten in contact met ´s werelds meest succesvolle organisaties en zorgen zo voor een ideale match waarvan iedereen profiteert.

Gemeenschap

We zien het als onze verantwoordelijkheid om de gemeenschappen waarin we leven en werken, te ondersteunen. Sociale betrokkenheid is van groot belang voor ieders persoonlijke ontwikkeling en een voorwaarde voor het opbouwen van kennis en begrip in elke gemeenschap. 

Milieu

Ook ons doen en laten heeft invloed op het milieu. Daarom streven we naar een zo gering mogelijke belasting van de wereld om ons heen en stellen we onze medewerkers in staat milieubewuste keuzes te maken. 

Verantwoordelijkheid en ethiek

Bij alles wat we doen, gaan we uit van de hoogste ethische standaarden en onze gedeelde waarden. Al onze medewerkers moeten zich houden aan een gedragscode. Deze vormt de leidraad voor het nemen van weloverwogen beslissingen in complexe situaties waarbij ons bedrijf en onze activiteiten zijn betrokken. 

  

Allegis Group en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is van invloed op de manier waarop we zaken doen en maakt integraal deel uit van onze bedrijfscultuur. We stellen alles in het werk om verantwoord te handelen, duurzaam te opereren en positief bij te dragen aan de gemeenschappen waarin we werken en leven.